Con Cuông: Tiên phong chuyển đổi số – Khánh thành 02 công trình thanh niên “số hoá”.

Nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, đơn vị.

Thực hiện chủ đề công tác năm “Năm chuyển đổi số hoạt động của Đoàn”, bên cạnh những hoạt động chuyển đổi số đã được triển khai thành công, Ban Thường vụ Huyện đoàn tiếp tục “Số hoá” 02 công trình thanh niên di tích lịch sử cách mạng, đó là Nhà cụ Vi Văn Khang và Cây đa Cồn Chùa, tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông.

Lễ khánh thành diễn ra long trọng, trang nghiêm và nhận được nhiều sự quan tâm từ, khích lệ, động viên từ các cấp uỷ Đảng.

Ảnh: Khánh thành công trình số hoá nhà cụ Vi Văn Khang

Chỉ với chiếc điện thoại thông minh, quét mã QR, bạn đã có đầy đủ thông tin về Khu di tích lịch sử 02 công trình thanh niên di tích lịch sử cách mạng, đó là Nhà cụ Vi Văn Khang và Cây đa Cồn Chùa (xã Môn Sơn, huyện Con Cuông).

Ảnh: Khánh thành công trình số hoá Cây đa Cồn Chùa

Các nội dung sử dụng để giới thiệu về di tích được thẩm định bởi các cơ quan chuyên môn. Công trình có cài đặt thông tin bằng bản word và bản lời thoại tự động để nghe. Hơn nữa, tất cả thông tin đều được sử dụng song ngữ (Tiếng Việt và Tiếng Anh), không chỉ người dân được tiếp cận mà còn hướng đến đối tượng khách du lịch đến tham quan cũng có thể nắm được thông tin giới thiệu về công trình di tích, bảo đảm tuyên truyền một cách trực quan, sinh động.

Cùng với việc hoàn thiện số hóa các Khu di tích lịch sử, trong thời gian tới Huyện đoàn Con Cuông sẽ tiếp tục đảy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.

Quỳnh Thương – Văn phòng Huyện đoàn.