Yên Thành: Tuổi trẻ Yên Thành trồng mới 7000 cây xanh trong tháng thanh niên năm 2023.

Thực hiện chương trình công tác năm, kế hoạch tháng thanh niên năm 2023. Xác định việc trồng cây là hoạt động quan trọng của tuổi trẻ, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp. Ngày từ năm Huyện đoàn Yên Thành đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn chú trọng hoạt động trồng cây xanh tại các địa phương, đơn vị, cơ quan làm việc.

Trong tháng thanh niên năm 2023, trên địa bàn toàn huyện Yên Thành đã có 46 đơn vị cơ sở đoàn tổ chức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động trồng cây tại các địa phương, đơn vị, cơ quan làm việc với 7000 cây xanh được trồng mới thông qua các hoạt động như: Tổ chức trồng hàng cây thanh niên; tổ chức trồng cây tại đơn vị, cơ quan làm việc; tổ chức trồng cây tại khuôn viên nhà văn hóa, các tuyến đường ở các xã, khối, xóm….Bên cạnh việc tổ chức trồng mới, các cơ sở Đoàn cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm sóc cây xanh đảm bảo số cây xanh trồng mới phát triển tốt.

Đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động trồng cây tại đơn vị Trung Thành

Hoạt động trồng hàng cây thanh niên tại đơn vị Tân Thành

Hoạt động trồng mới cây xanh là việc làm có ý nghĩa thiết thực thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường sống xanh – sạch – đẹp, xây dựng cảnh quan tại các địa phương, đơn vị và cơ quan làm việc, đồng thời thông qua hoạt động cũng góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho Đoàn viên thanh niên nói riêng và người dân nói chung./.

Phan Khởi – Huyện đoàn Yên Thành