Nghĩa Đàn: Tìm hiểu, thảo luận các cuốn sách về chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 20/10/2022, dưới sự chỉ đạo của huyện đoàn Nghĩa Đàn, đơn vị thị trấn Nghĩa Đàn tổ chức buổi sinh hoạt toàn đoàn về tìm hiểu, thảo luận các cuốn sách về chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tinh thần đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Không chỉ thế, từ những ngày còn hoạt động gian khổ, cho đến khi trở thành Chủ tịch nước, Người luôn quan tâm, chăm lo cho hạnh phúc Nhân dân, từ các cụ già, phụ nữ, em nhỏ, đến các chiến sĩ ngoài biên cương, hải đảo. Người cũng là danh nhân, nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại.

Vì thế có rất nhiều tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc tìm hiểu thảo luận các cuốn sách về chủ tịch Hồ Chí Minh giúp mỗi người trẻ hiểu hơn về thân thế, sự nghiệp của Người. Từ đó, mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ biết cách học tập, rèn luyện cùng góp phần xây dựng quê hương và đất nước hùng cường.

Dương Vân – huyện đoàn Nghĩa Đàn.