Yên Thành: Tập huấn kĩ năng chuyển đổi số cho Đoàn viên thanh niên năm 2022.

Thực hiện chương trình công tác năm 2022. Sáng 4/11/2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn Yên Thành phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh tập huấn kĩ năng chuyển đổi số cho ĐVTN năm 2022. Về dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Châu- Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An; đồng chí Nguyễn Ngọc Toàn- Đại diện Viettl Nghệ An cùng hơn 100 cán bộ, ĐVTN trên địa bàn toàn huyện đã về dự.

Các đại biểu tham gia tập huấn

Tại chương trình tập huấn, 142 cán bộ đoàn cốt cán ở 39 xã, thị trấn và bí thư chi đoàn các trường THPT, TTGDNN-GDTX,  Trung cấp kĩ thuật Yên Thành, bí thư đoàn các cơ quan, trạm trại đã được cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; kiến thức tổng quan về chuyển đổi số, Một số giải pháp chuyển đổi số của huyện Yên Thành để tiến tới xây dựng, thực hiện chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kĩ năng số và xác định nhiệm vụ khi trở thành lực lượng nòng cốt trong Tổ công nghệ số tại địa phương.

Anh Nguyễn Ngọc Toàn đại diện Vietlel Nghệ An phổ biến các nội dung tại buổi tập huấn

Chương trình góp phần phổ cập, thúc đẩy, hỗ trợ các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và tích cực sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp thông qua nền tảng số, từng bước thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0.

Khắc Bằng – Huyện đoàn Yên Thành