Tương Dương: Thăm mô hình thanh niên khởi nghiệp vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ngày 01/11/2022, BTV Huyện Đoàn tổ chức thăm, khảo sát các mô hình thanh niên khởi nghiệp vay vốn chính sách xã hội tại xã Yên Hoà huyện Tương Dương.

 

Đến từng hộ vay để kiểm tra, thu hồi nợ và huy động gửi tiết kiệm. 

Đoàn công tác đã đến thăm mô hình tổng hợp của đồng chí Vi Văn Kím tại bản Yên Hợp xã Yên Hoà, khảo sát mô hình ao chuồng của đồng chí Lương Văn Chuyền tại Bản Yên Hương xã Yên Hoà với mong muốn vay vốn để mở rộng mô hình ao chuồng.

Theo đó, đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, tình hình phát triển mô hình khởi nghiệp của thanh niên sau khi được giải ngân hỗ trợ vốn vay ưu đãi. Đồng thời, nắm bắt nhu cầu về vốn để mở rộng quy mô sản xuất; tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình khởi nghiệp và định hướng sử dụng vốn hiệu quả thời gian tới cho đoàn viên. Nhìn chung, các đoàn viên vay vốn đều sử dụng đúng mục đích và từng bước cải thiện kinh tế gia đình. Đặc biệt, sau khi được hỗ trợ vốn vay ưu đãi, các chủ mô hình đã thể hiện sự năng động, nhạy bén, mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, dịch vụ với nhiều cách làm hay, đổi mới, hiệu quả.

Khảo sát mô hình ao chuồng của đồng chí Lương Văn Chuyền tại Bản Yên Hương xã Yên Hoà.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện vai trò của tổ chức Đoàn trong đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay của NHCSXH và nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của các chủ mô hình, từ đó phối hợp NHCSXH tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, tuyên truyền, động viên thanh niên nông thôn vay vốn giải quyết việc làm, mạnh dạn đầu tư mô hình khởi nghiệp, làm giàu chính đáng, trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế tại địa phương.

Thúy Quỳnh – Huyện Đoàn Tương Dương