Quỳ Hợp: Nâng cao vai trò của Đoàn thanh niên trong việc triển khai, thực hiện công tác tín dụng chính sách xã hội

Tín dụng đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác thông qua NHCSXH là một chính sách đúng đắn, thể hiện sự ưu việt của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa to lớn góp phần xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ là “ phao cứu sinh” trong việc giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có công ăn việc làm ổn định, từng bước thoát nghèo, cải thiện nhà ở… mà còn là công cụ quan trọng giúp một bộ phận Nhân dân, đoàn viên thanh niên có thu nhập thấp được thụ hưởng sự bình đẳng về giáo dục và đào tạo, người dân được tiếp cận dịch vụ an sinh xã hội.

Là một trong những tổ chức chính trị – xã hội được Đảng, Chính phủ giao nhiệm vụ đồng hành, sát cánh cùng Ngân hàng chính sách xã hội, trong những năm qua, Đoàn thanh niên huyện Quỳ Hợp luôn nỗ lực, sáng tạo, phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ góp phần phát huy hiệu quả kênh dẫn vốn chính sách tới hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Ban Thường vụ Huyện đoàn tham gia Hội nghị giao ban ủy thác quý I/2023

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn toàn huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ thanh niên thoát nghèo, từng bước lập thân, lập nghiệp bằng nguồn vốn chính sách, qua đó từng bước làm giàu trên mảnh đất quê hương. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến đông đảo đoàn viên thanh niên, các tầng lớp Nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, fanpage của Đoàn thanh niên từ cấp huyện đến cấp cơ sở….

Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp Ngân hàng chính sách huyện Quỳ Hợp tổ chức các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội năm 2023

Ban Thường vụ Huyện đoàn tập trung tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng quản lý vốn cùng với việc nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, vay sản xuất, kinh doanh. Nhằm tăng cường nguồn vốn vay cho ĐVTN phát triển kinh tế, BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn rà soát, đăng ký nhu cầu nguồn vốn vay hằng năm; rà soát các CLB thanh niên phát triển kinh tế, HTX thanh niên làm cơ sở để thành lập các tổ TK&VV mới; lập danh sách các mô hình thanh niên phát triển kinh tế để đăng ký vay vốn khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, với vai trò là thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, đồng chí Bùi Thị Hồng – Bí thư Huyện đoàn đã thường xuyên đi kiểm tra, giám sát làm việc với các đơn vị được phân công phụ trách, chủ động thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra hoạt động uỷ thác vốn vay ở cơ sở lồng ghép với kiểm tra Tháng Thanh niên, Chiến dịch TNTN Hè hằng năm; công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đoàn được đẩy mạnh, qua đó đã kịp thời đánh giá được chất lượng hoạt động uỷ thác, giải quyết những khó khăn vướng mắc, tăng cường nghiệp vụ công tác tín dụng cho cán bộ Đoàn tại cơ sở.

Đồng chí Bùi Thị Hồng – Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn Quỳ Hợp kiểm tra, khảo sát một số mô hình thanh niên phát triển kinh tế trên địa bàn huyện

Trong những năm qua, mặc dù chịu sự tác động của đại dịch Covid-19 và nhiều yếu tố khách quan khác, nhưng Đoàn thanh niên huyện Quỳ Hợp đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện các giải pháp hiệu quả để hoàn thành mục tiêu đề ra;các chương trình tín dụng chính sách đã có sự chuyển biến tích cực rõ rệt, nguồn vốn do Đoàn thanh niên quản lý tăng nhanh, vượt mức 132 tỷ đồng thông qua 2734 hộ vay tại 78 tổ TK&VV và 2779 hộ còn dư nợ tính đến thời điểm tháng 05/2023. Từ nguồn vốn này, các hộ thanh niên đã tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.

Một số mô hình tiêu biểu do ĐVTN làm chủ sản xuất, kinh doanh hiệu quả, thu hút lao động tại địa phương như: Mô hình trồng Nho và Dưa lưới, mô hình Chế biến sản phẩm Đá mỹ nghệ,… Việc vận dụng tốt nguồn vốn tín dụng ưu đãi chính sách xã hội đã thiết thực hỗ trợ cho các mô hình của đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế thành công, giúp thanh niên có cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo, làm giàu cho bản thân, giúp ích cộng đồng xã hội, tạo hiệu ứng, lan tỏa đến đoàn viên, thanh niên toàn huyện.

Đình Khởi – Huyện đoàn Quỳ Hợp