Nghệ An: Tham dự Diễn đàn Chính sách về việc làm cho thanh niên năm 2023

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2023, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn Chính sách về việc làm cho thanh niên năm 2023. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến với Chủ đề “Chính sách việc làm cho thanh niên”.

Tại điểm cầu Nghệ An có sự tham dự của đồng chí: Lê Văn Lương – UVBTV TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn cùng các đại biểu đại diện Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An và các đại biểu thanh niên.

Hình ảnh tại điểm cầu Nghệ An

Các đại biểu tham dự chương trình

Nội dung Diễn đàn gồm: (1) Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về việc làm cho thanh niên; (2) Việc triển khai thực hiện chính sách việc làm cho thanh niên các khối đối tượng: thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, thanh niên đô thị, thanh niên khuyết tật, thanh niên dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ, sinh viên; (3) Những vấn đề đặt ra và đề xuất, kiến nghị về chính sách việc làm cho thanh niên trong bối cảnh sau dịch bệnh Covid – 19 và cuộc cách mạng 4.0 cùng các vấn đề khác có liên quan đến chủ đề Diễn đàn.

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh – Bí thư Đoàn phường Hưng Phúc, TP Vinh đã thay mặt cho tuổi trẻ toàn tỉnh đặt câu hỏi cho lãnh đạo các bộ, ngành về việc thanh niên được tiếp cận và tham gia làm việc công; đồng thời các đại biểu tham gia Diễn đàn cũng đã được cung cấp cái nhìn tổng quan về chính sách việc làm cho thanh niên trong thời gian qua và tham gia thảo luận về chính sách việc làm cho thanh niên năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh – Bí thư Đoàn phường Hưng Phúc, TP Vinh đặt câu hỏi cho lãnh đạo các bộ, ngành

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh sau dịch bệnh Covid – 19 và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ. Thông qua diễn đàn đã cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, vai trò giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và vai trò quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định những chính sách về việc làm cho thanh niên phù hợp với tình hình mới.

Thảo Trang – Ban Phong trào