Tân Kỳ: Tuổi trẻ Tân Kỳ sôi nổi tham gia góp ý vào Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 01/02/2023 UBND huyện Tân Kỳ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), những ngày qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức lấy ý kiến góp ý, chỉ đạo các cơ sở Đoàn tích cực vận động, tuyên truyền đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn tham gia góp ý vào Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) cấp huyện

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức lấy ý kiến của đoàn viên, thanh niên vào dự thảo Luật với các nội dung: Lấy ý kiến đối với toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung, kỹ thuật trình bày của dự thảo; Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: (1) Việc sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận quyền sử dụng đất; (2) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất cụ thể…; Lấy ý kiến đối với những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, thanh niên; những vấn đề quan trọng trong dự thảo Luật mà đoàn viên, thanh niên quan tâm.

Ngày 22/02/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) của 40 cán bộ Đoàn trên toàn huyện, tại Hội nghị đã tiếp nhận 15 ý kiến góp ý quan trọng. Từ ngày 15/02/2023 đến nay, toàn huyện đã tổ chức 22 buổi tuyên truyền, hướng dẫn cho gần 3500 đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia góp ý theo các hình thức tập trung trực tiếp tại các địa điểm tuyên truyền, trực tuyến qua các link lấy thông tin hoặc điền vào form trực tuyến.

Hội nghị lấy ý kiến tại cơ sở Đoàn

Đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp ý kiến góp ý

Mục đích của việc tổ chức lấy kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được cấp ủy, chính quyền quan tâm nhằm “phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; Tạo sự thống nhất và đồng thuận của Nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai; Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện đoàn sẽ tiếp tục nghiêm túc triển khai, thực hiện và tổng hợp ý kiến góp ý của đoàn viên, thanh niên đảm bảo thời gian và chất lượng.

Đặng Quý – Huyện đoàn Tân Kỳ