Tân Kỳ: Kiện toàn và sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp huyện quý I/2023

Câu lạc bộ lý luận trẻ là mô hình sinh hoạt lý luận được triển khai theo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhằm tập hợp các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị, góp phần trang bị cho đội ngũ này khả năng lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới.

Quyết định kiện toàn Câu lạc bộ Lý luận trẻ

Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Tân Kỳ được thành lập từ năm 2019 theo Quyết định số 26 – QĐ/ĐTN ngày 16/10/2019 của BTV Huyện đoàn về việc Thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Tân Kỳ giai đoạn 2019 – 2022, để tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ, ngày 05/3/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã ra Quyết định kiện toàn Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp huyện năm 2023 gồm 30 thành viên (cán bộ chuyên trách cấp huyện, Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trên toàn huyện) có khả năng lý luận, ham hiểu biết về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, sẵn sàng đứng lên để đấu tranh chống lại mọi luận điệu xuyên tạc, nói xấu Đảng, chính quyền, cán bộ và nhân dân.

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tiếp tục chỉ đạo sinh hoạt chất lượng, theo chủ đề, chủ điểm Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp huyện trong năm với 1 lần/quý. Buổi sinh hoạt quý I/2023 với chủ đề: “Giải pháp phát triển năng lực của đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên”. Đồng chí Đặng Thị Quý – Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã trao đổi các văn bản chỉ đạo, định hướng nội dung liên quan; các thành viên Câu lạc bộ đã cùng thảo luận, đóng góp ý kiến.

Đ/c Hoàng Thị Trang – Bí thư Huyện đoàn phát biểu chỉ đạo

Đ/c Đặng Thị Quý – PBT Huyện đoàn, chủ nhiệm Câu lạc bộ trao đổi các nội dung chuyên đề

Nhiều giải pháp được đưa ra tại buổi sinh hoạt, cụ thể như tiếp tục triển khai và thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng an toàn, hiệu quả; đẩy mạnh triển khai ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam” phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng… Từ buổi sinh hoạt, các thành viên trong CLB dần phát huy vai trò là những cây bút phản biện sắc bén trên không gian mạng, kịp thời định hướng dư luận và thanh niên, tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, độc hại trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đặng Quý – Huyện đoàn Tân Kỳ