Quế Phong: Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp huyện quý I/2023

Ngày 29/3/2023,Câu lạc bộ lý luận trẻ cấp huyện đã tổ chức sinh hoạt quý I/2023 với chủ đề tuyên truyền, định hướng xây dựng 4 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới năm 2023.
Tại hội nghị các đồng chí cán bộ đoàn, thành viên câu lạc bộ đã được trao đổi về 4 tiêu chí cần tập trung tuyên truyền, định hướng tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên huyện Quế Phong thời kỳ mới, đó là:
– Tiêu chí 1: Có lý tưởng cách mạng.
– Tiêu chí 2: Tiên phong hành động.
– Tiêu chí 3: Có đạo đức trong sáng.
– Tiêu chí 4: Có khát vọng vươn lên.

                                                                 

Đồng chí Lữ Thành Long – Bí thư Huyện đoàn trao đổi về 4 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới

Các thành viên CLB đã tích cực thảo luận về hình thức triển khai thực hiện, theo đó mỗi đoàn viên, thanh niên tự giác, chủ động đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện theo các giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới bằng các việc làm cụ thể theo 03 giai đoạn: Đăng ký tiêu chí rèn luyện; tự giác, phấn đấu rèn luyện; đánh giá kết quả thực hiện dưới sự kiểm tra của tổ chức, gắn với thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên, kết quả xếp loại thi đua theo định kỳ.

Đây là một hoạt động thiết thực nhằm định hướng các tiêu chí hình mẫu thanh niên phù hợp với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và lao động; nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân, góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới.

Thu Trang – Huyện đoàn Quế Phong.