Tuổi trẻ Anh Sơn ra quân giúp đỡ gia đình tân binh, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thu hoạch lúa vụ xuân

Thực hiện lời dặn của Bác Hồ “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ huyện nhà xung kích, tình nguyện giúp đỡ các gia đình tân binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.Tại Thành Sơn, Tân binh Ngân Tuấn Kiệt ở thôn Hùng Thành là người dân tộc Thái, hoàn cành goa đình thuộc diện khó khăn, ông bà già yếu, mẹ bị bệnh, chỉ còn bố là lao động duy nhất trong gia đình. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Đoàn xã Thành Sơn đã huy động 50 đoàn viên thanh niên giúp đỡ thu hoạch 6 sào lúa xuân để kịp thời vụ. Tại Long Sơn, BTV Đoàn xã Long Sơn đã huy động 30 đoàn viên thanh niên giúp đỡ đoàn viên Trần Hữu Phước, thôn 5 là hộ có hoàn cảnh khó khăn, cha già ở nhà một mình thu hoạch 4 sào lúa.

Đây là một hoạt động ý nghĩa và thiết thực của tuổi trẻ huyện Anh Sơn, nhằm giúp đỡ động viên kịp thời các gia đình tân binh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các gia đình chia sẻ bớt khó khăn trong cuộc sống đồng thời động viên các tân binh yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hoạt động này đã được cấp uỷ, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

                    Đoàn viên thanh niên xã Thành Sơn tích cực thu hoạch lúa. Ảnh: CSCC
                                                 Hình ảnh tại xã Thành Sơn. Ảnh: CSCC

Đặng Dũng – Huyện Đoàn Anh Sơn.