Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An: Đợt sinh hoạt chuyên đề nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, nhân dịp kỉ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) và hướng tới kỉ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ta lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn nghiêm túc, tích cực tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với ngày kỉ niệm ý nghĩa này..

Theo đó, căn cứ trên kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn Khối, các cơ sở Đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các buổi sinh hoạt chuyên đề với các hình thức đa dạng, mang tính giáo dục cao trong đó, nội dung sinh hoạt gắn với các câu chuyện về Bác, tìm hiểu về sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh….. qua đó khơi gợi tinh thần học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ‎ý thức học hỏi, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ đoàn, đoàn viên. Việc triển khai mô hình xây dựng điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được đề cập trao quá trình triển khai sinh hoạt qua đó tiếp thêm động lực, tinh thần cho các đoàn viên tiếp tục cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Sinh hoạt chủ đề: “Quà Tháng Năm dâng Người” tại Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vào sáng 19/5/2023

Sinh hoạt chuyên đề hình thức Hội thi tại Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn vào ngày 15/5/2023

VP Đoàn Khối các cơ quan tỉnh