Nghệ An: Triển khai hiệu quả mô hình 01 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” hỗ trợ từ 01 đến 02 sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến sinh viên ý nghĩa to lớn khi đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An chỉ đạo Hội Sinh viên Việt Nam cấp trường luôn quan tâm tạo điều kiện để sinh viên Nhà trường có thể vừa học tập tốt vừa rèn luyện tốt để đạt được các tiêu chí “Sinh viên 5 tốt”. Đặc biệt, là luôn quan tâm đến việc triển khai mô hình 01 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” hỗ trợ từ 01 đến 02 sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Ngay từ đầu năm học 2021-2022, Hội sinh viên tỉnh đã chỉ đạo Hội Sinh viên cấp trường phối hợp  tổ chức triển khai và tuyên truyền phong trào “Sinh viên 5 tốt” đến các bạn sinh viên năm thứ nhất để sinh viên nhận thức ngay từ đầu và phấn đấu để đạt danh hiệu trong năm học và những năm tiếp theo.

Hình ảnh tuyên dương Danh hiệu Sinh viên 5 tốt

Một số hình ảnh hoạt động

Đồng thời, hàng năm Hội Sinh viên Trường đều tổ chức triển khai mô hình 01 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” hỗ trợ từ 01 đến 02 sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” đến các đơn vị trực thuộc và những sinh viên đã đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Để hỗ trợ sinh viên trong quá trình thực hiện mô hình, Hội Sinh viên đã tổ chức rất nhiều hoạt động như: Đẩy mạnh hoạt động các Câu lạc bộ Câu lạc bộ Tiếng Anh, Câu lạc bộ thể thao, tổ chức tọa đàm về nghiên cứu khoa học, các hoạt động giao lưu hội nhập quốc tế, các hội thao, tổ chức cho sinh viên tham gia các hội thao cấp tỉnh…

Bên cạnh đó, Hội sinh viên các trường đã tích cực tư vấn, hỗ trợ các bạn sinh viên đã đạt danh hiệu hướng dẫn cho các bạn đang phấn đấu rèn luyện, thường xuyên cung cấp những thông tin, quy định, tiêu chuẩn cụ thể cũng như công tác tuyên truyền liên quan đến danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
Kết quả sau quá trình thực hiện mô hình số lượng sinh viên 5 tốt đã tăng lên về số lượng và chất lượng, cụ thể danh hiệu “sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh tăng ít nhất 9 sinh viên, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường tăng 10 sinh viên mỗi đơn vị, trong đó có ít 20 sinh viên đã đạt danh hiệu và tham gia hỗ trợ cho ít nhất 20 sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
Trong năm học tới, Hội Sinh viên tỉnh sẽ tiếp tục công tác chỉ đạo tuyên truyền, hỗ trợ và đẩy mạnh việc thực hiện mô hình để chất lượng sinh viên đạt danh hiệu ngày càng được nâng cao và thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

VP Hội Sinh viên.