Hội sinh viên Tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 5 tháng 3, tại phiên họp định kỳ của Hội sinh viên Tỉnh đã tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các kế hoạch của Hội sinh viên tỉnh trong thời gian sắp tới và chuẩn bị cho Đại hội Đoàn các cấp hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Tham dự Hội nghị, về phía Hội sinh viên tỉnh có sự góp mặt và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ngọc Châu – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội sinh viên Tỉnh; đồng chí Kiều Khánh Linh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội sinh viên, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Tỉnh cùng các đồng chí là Ban Thư ký Hội sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Ngọc Châu – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội sinh viên Tỉnh; đồng chí Kiều Khánh Linh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội sinh viên, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Tỉnh cùng các đồng chí là Ban Thư ký Hội sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc

Vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhiều đồng chí ở các địa phương khác nhau nên phiên họp định kỳ tháng 3 được tổ chức trực tuyến qua phòng họp Zoom. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Châu nhấn mạnh “Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, hội viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống sinh viên. Cần xác định rõ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ và là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; phải gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của các đơn vị trong tỉnh”

Đồng chí Nguyễn Ngọc Châu phát biểu tại cuộc họp

Ngoài ra tại phiên họp lần này Hội sinh viên Tỉnh cũng trao đổi, thống nhất những ý kiến, bổ sung về kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp trong thời gian tiếp theo

VP Hội sinh viên Tỉnh