Nghệ An: Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VI, Nghị quyết đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ngày 8/6, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VI, Nghị quyết đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị đã thông qua tóm tắt báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VI, Nghị quyết đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và phương hướng hoạt động trong nửa nhiệm kỳ còn lại. 

Đồng chí Cao Xuân Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh chủ trì Hội nghị

Thảo luận và phát biểu chỉ đạo Hội nghị thống thống nhất với báo cáo và phương hướng thực hiện công tác Hội nửa cuối nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tiếp tục thực hiện các phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên luôn được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chú trọng thực hiện, đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến thảo luận của đại diện các đơn vị

Trong nửa nhiệm kỳ cuối, Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đã đạt được và đề ra giải pháp để hoàn thành những chỉ tiêu đã đặt ra. Hội LHTN tỉnh sẽ không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào thanh niên huyện nhà; Phát huy hiệu quả thế mạnh của đơn vị, thực hiện áp dụng mạnh mẽ việc chuyển đổi số, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác tổ chức hoạt động Đoàn – Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” được đông đảo hội viên, thanh niên tham gia hưởng ứng nhằm nâng cao hiệu quả. 

Kiều Khanh – Văn phòng Hội LHTN