Hưng Nguyên: 100% Hội đồng Đội cấp huyện có mô hình hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho đội viên lớn

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2022-2023, Hội đồng Đội huyện Hưng Nguyên đã tập trung chỉ đạo các Liên đội khối trường THCS tổ chức ” Tư vấn hướng nghiệp cho đội viên lớn năm học 2022-2023 “. Hoạt động tư vấn hướng nghiệp trong THCS là những công việc rất quan trọng của hệ thống giáo dục, giúp cho các em học sinh bậc trung học cơ sở định hướng được khối ngành học, nghề nghiệp tương lai ngay từ khi chuẩn bị bước vào lớp 10. Tư vấn nghề nghiệp giúp học sinh định hình được khả năng thực sự của mình dựa trên cơ sở đam mê, sở trường, sức khỏe và năng lực.

Hoạt động tư vấn hướng nghiệp tại trường THCS Lam Thành 

Tại các buổi tư vấn hướng nghiệp học sinh được các giáo viên, chuyên viên tư vấn giúp bạn định hướng các bước đi sau khi tốt nghiệp THCS. Từ đó bạn có thể chọn đăng kí thi tuyển để học tiếp lên THPT hay chuyển sang đi học nghề. Ở phần học nghề, bạn có thể chọn học hệ sơ cấp hay trung cấp nghề, điều này phụ thuộc vào nhu cầu và khả năng kinh tế của từng bạn.

Tổ chức hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trường THCS Hưng Yên

Hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh khối THCS là hoạt động thường xuyên, nhằm góp phần định hướng giúp học sinh chủ động, sáng suốt trong việc lựa chọn nghề nghiệp, việc làm; cơ hội việc làm trong tương lai cho bản thân. Đồng thời, thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

VĂN PHÒNG HUYỆN ĐOÀN HƯNG NGUYÊN