Thanh Chương: tổ chức tập huấn cho Ban chỉ huy đội năm học 2022-2023

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 – 2023; Nhằm nâng cao kỹ năng phương pháp hoạt động Đội, kiến thức cho đội ngũ Chỉ huy Đội, kỹ năng sáng tạo trong mỗi cán bộ chỉ huy Đội và nâng cao nghiệp vụ kỹ năng công tác Đội, ngày 20/10/2022, Hội đồng Đội huyện tổ chức Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ Ban chỉ huy Đội, năm học 2022 – 2023.

Thanh Chương: Tổ chức tập huấn cho Ban chỉ huy đội năm học 2022 - 2023

Thanh Chương: Tổ chức tập huấn cho Ban chỉ huy đội năm học 2022 - 2023

Thanh Chương: Tổ chức tập huấn cho Ban chỉ huy Đội năm học 2022 – 2023

Chương trình tập huấn gồm các chuyên đề hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh; kỹ năng công tác Đội; các kỹ năng chỉ huy như thực hành nghi thức Đội, …

Thông qua lớp tập huấn giúp cho đội ngũ chỉ huy Đội có thêm kiến thức nghiệp vụ, nắm chắc các kỹ năng trong công tác Đội, góp phần xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.