Nghệ An: Nâng cao hiệu quả của Câu Lạc Bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em cấp tỉnh

Công tác chăm sóc, bảo vệ, hỗ trợ trẻ em là việc làm quan trọng được các cấp bộ Đoàn, Đội tỉnh Nghệ An đặc biệt quan tâm. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập Câu lạc bộ Tư vấn, trợ giúp trẻ em cấp tỉnh, chỉ đạo các huyện, thành, thị thành lập 21 Câu lạc bộ Tư vấn, trợ giúp trẻ em. Việc thành lập các CLB tại cơ sở giúp các cấp bộ Đoàn, Đội tỉnh Nghệ An nhanh chóng nắm bắt thông tin, kịp thời hành động, gần gũi sát sao trong công tác chăm lo thế hệ măng non.

Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo xây dựng infographic nhằm tuyên truyền chức năng, nhiệm vụ và vai trò thường trực của CLB tư vấn, bảo vệ trẻ em.

Tại Quý III/2022, Hội đồng đội tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn nội dung luật trẻ em tại huyện Anh Sơn và được nghe đồng chí Lê Văn Trí – Trưởng phòng LĐTB&XH huyện trao đổi các nội dung cơ bản nhất của Luật Trẻ em năm 2016 (có hiệu lực từ ngày 01/6/2017); Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, trình bày và hướng dẫn cụ thể quy trình hỗ trợ can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại (quy định tại Điều 52 của Luật và Chương 3 của Nghị định 56). Thông qua hội nghị tập huấn và diễn đàn phát huy quyền tham gia của trẻ em nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nói chung; nâng cao năng lực của đội ngũ phụ trách Đội về kiến thức, kỹ năng cơ bản hoạt động truyền thông, kỹ năng sơ, cấp cứu ban đầu về tai nạn thương tích trẻ em; tăng cường sự chỉ đạo, tham gia có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể, các cấp, các ngành đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phát huy và quan tâm đặc biệt đến thế hệ măng non của tỉnh nhà.

Đồng chí Lê Văn Trí – Trường phòng LĐTB&XH huyện chia sẻ tại hội nghị.

Phụ trách thiếu nhi các cơ sở có những ý kiến đóng góp xoay quanh các vấn đề về chăm lo, giáo dục trẻ em.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Trẻ em, các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi trên trang chuyên mục “Đội TNTP Hồ Chí Minh” trên Website: tinhdoannghean.vn; tích cực đăng tải tin bài, hình ảnh hoạt động trên Fanpage Tình nguyện Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An, Học sinh sinh viên tỉnh Nghệ An; chỉ đạo các cấp bộ Đoàn – Đội từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin của Đoàn- Đội, đồng thời tăng cường các sản phẩm tuyên truyền trực quan: băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, phướn, standee, inforgraphic…; yêu cầu CLB tư vấn, trợ giúp trẻ em cấp tỉnh phối hợp linh với các huyện, thành, thị đoàn trực thuộc để báo cáo kịp thời các trường hợp liên quan tới trẻ em diễn ra trên địa bàn tỉnh, đồng thời định kỳ hằng quý báo cáo tình hình trẻ em với Hội đồng Đội tỉnh thông qua các Hội nghị sơ, tổng kết. Kịp thời lên tiếng bảo vệ trẻ em và kiến nghị xử lý các hành vi xâm hại quyền trẻ em.

Lễ Khánh thành công trình “Cầu nối yêu thương – Cùng em tới trường” là một trong những công trình thiết thực, ý nghĩa thúc đẩy trẻ em thiếu nhi vùng khó khăn thuận lợi trên con đường học tập.

Với phương châm “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, 100% Liên đội, Hội đồng Đội trong toàn tỉnh đã thực hiện 950 công trình măng non các cấp như: Thư viện xanh, Không gian đọc sách và sinh hoạt Đội; Ngôi nhà Kế hoạch nhỏ, Bồn cây em chăm, Bậc thang tri thức, Vườn hoa em trồng… Đồng thời, qua các dịp lễ Trung thu, Tết thiếu nhi 01/06, Hội đồng Đội tỉnh, CLB bảo vệ, tư vấn trẻ em đến thăm hỏi, trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. 

Những hình ảnh trao quà gần gũi của các thành viên của CLB tư vấn, bảo vệ trẻ em trong các dịp lễ.

Ban TTNTH.