Tuổi trẻ Tương Dương tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn- Hội và Đoàn viên thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, Tuổi trẻ huyện Tương Dương bằng nhiệt huyết, xung kích, của mình đã tạo khí thế tươi mới, sôi nổi và đầy thiết thực trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới tại các địa phương nông thôn mới.
Trong năm 2022, Huyện đoàn Tương Dương quan tâm triển khai các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa mới; thường xuyên tuyên truyền về nếp sống văn hóa, văn minh, ý thức trong tổ chức việc tang, việc cưới; chấp hành an toàn giao thông; phòng chống rác thải nhựa thông qua các chương trình Ngày chủ nhật xanh, Ngày thứ 7 tình nguyện, hằng tháng, …

Trong hoạt động của thanh niên tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới ở các xã nông thôn mới trong năm 2022,  Huyện đoàn đã quan tâm tổ chức các hoạt động hỗ trợ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho ĐVTN, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương cũng được tổ chức sôi nổi, như Ngày hội Đoàn viên năm 2022, nhằm tạo không gian, môi trường để thanh thiếu nhi thị xã nói chung cũng như thanh thiếu nhi ở các xã nông thôn mới được giao lưu các hoạt động văn nghệ, đồng diễn, múa hát tập thể, thi các trò chơi dân gian, qua đó, tạo môi trường vui chơi, giải trí bổ ích và lành mạnh cho thanh niên, giúp đoàn viên thanh niên tránh xa các tệ nạn xã hội, đồng thời, thu hút và tập hợp đông đảo thanh niên tham gia các hoạt động của tổ chức Đoàn – Hội- Đội. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền quy hoạch nhà văn hóa thanh thiếu nhi cấp huyện và điểm vui chơi xã, phường, thị trấn nhằm tạo điều kiện cho ĐVTN rèn luyện thể thao, vui chơi giải trí.

Thời gian tới, Huyện đoàn sẽ tiếp tục đa dạng hóa công tác tuyên truyền nâng cao kiến thức về  xây dựng đời sống văn hóa trong ĐVTN. Cùng đó, xây dựng thêm nhiều mô hình gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, thu hút ĐVTN tham gia xây dựng các công trình tại khu dân cư nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới”.

Huyện đoàn tổ chức giải bóng đá chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII,

tạo không khí thi đua sôi trong toàn đoàn

Các hoạt động giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống

Phan Đức – HĐ Tương Dương