Quỳ Châu: Phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp.

Đồng hành với thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp là chương trình lớn của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong thời gian qua, để đồng hành, hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Quỳ Châu có nhu cầu, nguyện vọng làm kinh tế, Ban Thường vụ Huyện đoàn Quỳ Châu đã phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện để hỗ trợ vốn vay cho Đoàn viên thanh niên.

Đến nay tín dụng vốn vay từ Ngân hàng CSXH huyện do huyện Đoàn Quỳ châu đang quản lý trên 68 tỷ đồng, riêng tính từ đầu năm 2022 đến tháng 10 năm 2022 Ban Thường vụ Huyện đoàn đã phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện hỗ trợ cho 62 hộ gia đình thanh niên vay vốn để phát triển kinh tế với tổng số vốn là hơn 3,3 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên sản xuất, kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc, vay sinh viên. Các Tổ vay vốn nộp lãi, gốc đầy đủ, đúng kỳ hạn, không để xảy ra thất thoát vốn. Duy trì kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay của các hộ gia đình đoàn viên, thanh niên. Nhìn chung các đoàn viên vay vốn đều sử dụng đúng mục đích và từng bước cải thiện điều kiện kinh tế gia đình. Đặc biệt, nhiều đoàn viên, thanh niên sau khi được vay vốn đã năng động, nhạy bén, mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi.

Đoàn TN xã Châu Bình phối hợp với NHCSXH huyện hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Đoàn TN xã Diên Lãm phối hợp với NHCSXH huyện hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Những khởi sắc trong phát triển kinh tế của đoàn viên, thanh niên cho thấy, phong trào xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế –  xã hội và đồng hành cùng thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm đã mang lại hiệu quả thiết thực đối với đoàn viên, thanh niên trong huyện. Tổ chức Đoàn đã phát huy được vai trò cầu nối, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên giải quyết việc làm và tăng thu nhập, qua đó, tập hợp được đông đảo thanh niên vào tổ chức Đoàn – Hội, góp phần tham gia phát triển kinh tế, tạo diện mạo mới cho huyện nhà.

Văn Thanh – Huyện đoàn