Tuổi trẻ huyện Đô Lương xung kích trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

Phát huy vai trò tổ chức Đoàn thanh niên trong việc tham gia tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và Nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, Đoàn thanh niên huyện Đô Lương đã triển khai nhiều hoạt động sáng tạo có ý nghĩa thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ.

Tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn kích hoạt mã định danh điện tử,
cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID cho lực lượng Đoàn viên thanh niên

Với sự tham gia của các đoàn viên, hàng chục nghìn hồ sơ đã được kiểm tra, điền đầy đủ thông tin, đảm bảo đúng quy định lưu trữ. Đồng thời, Đoàn thanh niên Công an huyện đã tổ chức nhiều đợt ra quân mở các điểm định danh mức độ 2 và cấp căn cước công dân lưu động nhằm đẳm bảo hoàn thành cách chỉ tiêu và phục vụ người dân tốt nhất.

Đoàn thanh niên Công an huyện đã tổ chức nhiều đợt ra quân mở các điểm định danh
mức độ 2
và cấp căn cước công dân lưu động

Xác định lực lượng thanh niên, học sinh tại các trường THPT, Trung tâm GDNN – GDTX chiếm số lượng lớn trong toàn huyện, là lực lượng trẻ tiềm năng trong công cuộc chuyển đổi số, 100% Đoàn thanh niên các trường thuộc Khối THPT huyện Đô Lương phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện tổ chức các buổi truyền thông hướng dẫn kích hoạt mã định danh điện tử, cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID.

Lực lượng Đoàn viên thanh niên không quản ngại ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ

Đề án 06/CP Chính phủ có ý nghĩa, giá trị thực tiễn rất lớn, đóng góp vai trò quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ rất quan tâm, đề nghị trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện đoàn, Thường trực 52 cơ sở Đoàn tích cực phối hợp với Công an xã, thị trấn, Tổ Công tác Đề án 06/CP cấp xã, khối, xóm để triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân cách thức sử dụng ứng dụng VNeID một cách thiết thực, hiệu quả. Đảm bảo hàng tuần mỗi cơ sở đoàn tuyên truyền vận động ít nhất 150 người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 1. Tuyên truyền sâu rộng trong người thân, gia đình, bạn bè về tiện ích ứng dụng VNeID và đăng ký định danh điện tử mức 1, mức 2…

Trung Tân – Huyện đoàn Đô Lương