Quỳ Châu: Tổ chức Hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt CLB Lý luận trẻ cấp huyện quý II/2023

Ngày 22/5/2025, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt CLB Lý luận trẻ cấp huyện quý II/2023 với nội dung trao đổi, giới thiệu về cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Toàn cảnh buổi Hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt CLB Lý luận trẻ

Đồng chí Phan Thị Quỳnh Châu- Bí thư Huyện đoàn đã trao đổi về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực

Các báo cáo viên, thành viên CLB Lý luận trẻ thảo luận các nội dung của Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại buổi sinh hoạt, các thành viên CLB, cán bộ, ĐVTN đã được truyền tải 3 nội dung cốt lõi của Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bao gồm: Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; Phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; Phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Đồng thời thông qua buổi sinh hoạt, đồng chí Phan Thị Quỳnh Châu- Bí thư Huyện đoàn đã trao đổi về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ như: Không ngừng học tập nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị thực chất, hiệu quả góp phần tuyên truyền sâu rộng hiệu quả công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lan tỏa tinh thần, ý nghĩa, nội dung cốt lõi của cuốn sách đến với đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên. Mỗi cán bộ, đoàn viên phải là một tấm gương sáng trong việc tự học tập, rèn dũa đạo đức lối sống để lan tỏa, vận động bạn bè, người thân hiểu rõ hơn về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng, góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị đẩy lùi tham nhũng tiêu cực. Đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Đoàn các cấp trong việc phát hiện những dấu hiệu sai phạm, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương làm rõ những dấu hiệu sai phạm. Cũng trong Hội nghị, một số nội dung, nhiệm vụ trong thời gian tới được triển khai tới các cơ sở Đoàn, trong đó chú trọng triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Đây cũng là dịp để cán bộ, đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, quán triệt, làm sáng rõ hơn và lan tỏa mạnh mẽ giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả hơn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên được tiếp cận, nghiên cứu nguồn tài liệu chính thống, chất lượng cao; được cung cấp tri thức, nâng cao trình độ lý luận chính trị, văn hóa đọc, từ đó củng cố thế giới quan, phương pháp luận khoa học để vận dụng vào công tác tuyên truyền giáo dục, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới./.

Hoàng Phương- Huyện đoàn Quỳ Châu