Quế Phong: Tổ chức sinh hoạt chính trị về Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 19/5/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn Quế Phong tổ chức buổi sinh hoạt toàn Đoàn về Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tựa đề “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” cho các đồng chí Ủy viên BCH Huyện đoàn, Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, đoàn viên đã được đồng chí Lữ Thành Long – Bí thư Huyện đoàn giới thiệu nội dung Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách được Ban Nội chính Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng nghiên cứu, tiếp thu, xuất bản, với hơn 600 trang, có 111 bức ảnh, trong đó có một số ảnh lần đầu tiên được công bố, Cuốn sách được chia thành 3 phần.

Đồng chí Lữ Thành Long – Bí thư Huyện đoàn trình bày các nội dung về Cuốn sách

Phần thứ nhất có tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam” với nội dung tổng kết thực tiễn phong phú và rút ra những vấn đề có tính lý luận về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “Một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, “Không thể chỉ làm một lần là xong; ngược lại, phải làm rất kiên quyết, kiên trì, bền bỉ; làm thường xuyên, liên tục; làm đi làm lại nhiều lần như đánh răng, rửa mặt hằng ngày”; đòi hỏi “Phải có quyết tâm rất lớn, thống nhất rất cao, biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, phá hoại”. Từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp hướng tới mục tiêu “Không thể”, “Không dám”, “Không muốn”, “Không cần” tham nhũng, tiêu cực.

Phần thứ hai có tiêu đề “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; với thông điệp chính là “Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”.

Phần thứ ba có tiêu đề “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Nội dung phần thứ ba khẳng định: “Quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ là nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách mà đã trở thành mối quan tâm chung của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên và cả bạn bè quốc tế”.

Đợt sinh hoạt chính trị là dịp để cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực hơn nữa trong triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị tìm hiểu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” nhất là bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học để định hướng tư tưởng, tăng thêm lòng tin và chủ động tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, thực hiện đa dạng hình thức và có kết quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thanh thiếu nhi; chủ động, xung phong triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng góp phần xây dựng Đảng vững mạnh.

Thu Trang – Huyện đoàn Quế Phong.