Đoàn trường Kinh tế Nghệ An: Ngày hội “Refreshing Day” 2022.

Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2024, ngày 15/8/2022, Đoàn trường tổ chức ngày hội “Refreshing Day” 2022.

Các sinh nước bạn Lào duy dáng trong trang phục dân tộc

Hoạt động có sự tham gia của 200 sinh viên nhà trường cùng 60 bạn lưu sinh viên Lào đang học tập.

Đây là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Đoàn trường nhằm thặt chặt hơn tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa 2 nước Việt – Lào, tạo môi trường để các bạn thể hiện mình, góp sức vào nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện.

VP Đoàn trường