Đoàn Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Đoàn năm 2022

Ngày 22 tháng 10 năm 2022,Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Đoàn năm 2022 cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt toàn trường.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có ThS. Nguyễn Hồng Soa – UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp; đồng chí Nguyễn Thái Dũng – UV Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn trường; đồng chí Nguyễn Nguyệt Anh – UV Ban Chấp hành TW Hội Sinh viên Việt Nam, UV Ban Thường vụ Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường, các đồng chí trong BCH Đoàn trường, BCH Hội Sinh viên trường, các cán bộ chủ chốt Đoàn – Hội trường thuộc/trực thuộc, Đoàn viện, Liên chi đoàn, Liên chi Hội Sinh viên và đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong toàn trường.

Việc học tập tập trung vào những nội dung, quan điểm mới trong các văn kiện, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2022 – 2027; Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

ThS. Nguyễn Hồng Soa – UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thái Dũng – UV Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn trường phát biểu Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Dũng – UV Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn trường đã phát biểu “Không chỉ qua các Hội nghị, việc phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết, chương trình hành động của Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đoàn các cấp, các Đoàn – Hội cơ sở toàn trường đã thực hiện thông qua xây dựng và duy trì đều đặn chuyên mục, tuyến bài về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết; đồng thời tích cực tuyên truyền các hoạt động, hình ảnh của Đoàn – Hội trên các hệ thống Fanpage, Website, Group chính thống của Nhà trường, đến đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên toàn trường.

Đồng chí Nguyễn Nguyệt Anh – UV Ban Chấp hành TW Hội Sinh viên Việt Nam, UV Ban Thường vụ Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường phát biểu ý kiến góp ý Hội nghị

Một trong những điểm sáng năm nay là gắn việc học tập và phát huy trí tuệ của đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội tham gia hiến kế các giải pháp cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn trường thông qua các cuộc thảo luận nhóm.

Toàn cảnh Hội nghị

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, giúp các cấp bộ đoàn, cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt, đoàn viên thanh niên tiêu biểu nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện Kết luận đạt hiệu quả.

Đoàn Trường Đại học Vinh