Tân Kỳ: Sôi nổi sinh hoạt chính trị “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên” chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027

Thực hiện Công văn số 219-CV/TĐTN-TCKT ngày 12/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị toàn Đoàn; hưởng ứng tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Ngày 17/12/2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo 37/37 (100%) cơ sở Đoàn đồng loạt tổ chức đợt sinh hoạt chính trị toàn đoàn chủ đề “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên”.

Sinh hoạt chính trị trong khối địa bàn dân cư thu hút đông đảo ĐVTN tham gia

Từ định hướng tài liệu sinh hoạt của Ban tổ chức – kiểm tra Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tận dụng, cụ thể hóa các nội dung sinh hoạt phù hợp với địa phương. Toàn huyện đã tổ chức 87 buổi sinh hoạt chi đoàn, 22 buổi sinh hoạt toàn đoàn. Các buổi sinh hoạt đều tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tinh thần, các nội dung cơ bản của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; những kết quả chủ yếu đạt được trong thực hiện NQ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Tuyên truyền về thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; giáo dục thanh niên tự rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chũ nghĩa cá nhân, nêu cao khát vọng, lẽ sống cao đẹp của tuổi trẻ, cống hiến cho Tổ quốc…

Các buổi sinh hoạt tiếp tục có sự đổi mới về hình thức, nội dung như sử dụng hình thức sân khấu hóa, theo dõi trình chiếu, tổ chức hỏi đáp nhanh, minigame, trả lời câu hỏi có phần thưởng, … đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, toàn huyện đã có hơn 3800 đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt.

Sinh hoạt chính trị trong khối lực lượng vũ trang

Sinh hoạt chính trị trong khối trường học

Kỳ sinh hoạt toàn Đoàn tháng 12/2022 đã tạo được không khí sôi nổi, không chỉ có ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ mà còn góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn, tăng tỷ lệ tập hợp đoàn viên thanh niên góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh; đồng thời tạo khí thế sôi nổi trong ĐVTN thi đua lập thành tích chào đón năm mới, vui Tết, mừng Đảng, mừng Xuân 2023.

Đặng Quý – Huyện đoàn Tân Kỳ