Hưng Nguyên: Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11

Nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã triển khai và chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai các hoạt động, cụ thể: Các cơ sở Đoàn tuyên truyền thông qua hình thức đăng tải các bài viết tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên; tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống bạo lực học đường…Cấp huyện: Ban Thường vụ Huyện Đoàn phối hợp tổ chức phiên toà giả định Trường THPT Thái Lão. Đây là hoạt động được tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh, thiếu niên về thực trạng bạo lực học đường. Hướng dẫn các em về các biện pháp phòng, chống với bạo lực học đường hiện nay.

Có thể nói Ngày Pháp luật đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, trở thành một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đóng góp tích cực vào việc nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của mọi người. Ngày Pháp luật đang góp phần xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam đổi mới, hội nhập, năng động; tôn trọng và bảo đảm thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền công dân theo đúng tư tưởng dân chủ – pháp quyền mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Một số hình ảnh hoạt động:

Ban Thường vụ Huyện Đoàn phối hợp tổ chức phiên toà giả định Trường THPT Thái Lão

Đoàn xã Hưng Trung tổ chức sinh hoạt toàn đoàn về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Ngày Pháp luật khơi dậy trong mỗi cá nhân về ý thức, trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của mình khi tham gia vào các sinh hoạt của đời sống chính trị và đời sống xã hội. Do vậy, Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị pháp luật của Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật.

VĂN PHÒNG HUYỆN ĐOÀN HƯNG NGUYÊN