Tương Dương: Tham gia lớp tập huấn tín dụng chính sách năm 2023.

Ngày 15/5/2023, BTV Huyện đoàn phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức Hội nghị tập huấn tín dụng chính sách năm 2023 tại xã Hữu Khuông. Tại lớp tập huấn thu hút hơn 20 đại biểu là Bí thư, phó Bí thư đoàn xã và tổ trưởng các tổ TK&&VV do các tổ chức Hội cấp huyện quản lý tại xã Hữu Khuông.

  Tại hội nghị tập huấn, thu hút hơn 20 đại biểu tham gia. 

Chương trình tập huấn được triển khai với các nội dung: Giới thiệu tóm tắt các chương trình tín dụng đang thực hiện tại Ngân hàng chính sách xã hội; Nhiệm vụ của tổ chức Đoàn cũng như các tổ chức cấp huyện khác trong hoạt động ủy thác cho vay; thực trạng công tác quản lý và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với huyện, xã, tổ TK&VV; Nghiệp vụ kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vốn vay. Ngân hàng chính sách xã hội hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay; Thực hành lập bộ hồ sơ các chương trình cho vay, quản lý hồ sơ vay vốn, hướng dẫn lưu hồ sơ, sổ sách tại các tổ, xã, huyện.

Toàn cảnh tại lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn nhằm tạo điều kiện để học viên được tiếp cận với những kiến thức cần thiết về lĩnh vực vốn vay, quản lý tốt nguồn vốn ủy thác từ NHCSXH, tiếp cận và sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Giúp các tổ chức và các tổ trưởng TK&VV quản lý chặt chẽ, có hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp học viên thực hiện tốt hơn Chương trình liên tịch giữa Đoàn Thanh niên với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác./.

Thúy Quỳnh – Huyện đoàn Tương Dương