Văn bản | Album ảnh | Liên hệ  
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  VIDEO CLIPS  
Loading the player...
  CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP  
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  

Văn phòng - 0383.565.207

Ban Tuyên giáo - 0383.844.572
Hôm nay: 7,825 | Tất cả: 25,543,199
  NỘI DUNG ĐANG TRIỂN KHAI  
  THEO DẤU CHÂN BÁC > KỶ YẾU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC  
Con Cuông: Tiếp tục thực hiện các giải pháp triển khai chế độ học tập lý luận, chính trị cho cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022
Tin đăng ngày: 11/10/2021 - Xem: 80
 

Thực hiện Quy định số 01 - QĐ/TWĐTN - BTC ngày 28/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022; Kế hoạch số 63-KH/TĐTN-TCKT ngày 02/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An về triển khai chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018-2022. Trong năm 2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn Con Cuông tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để việc học tập lý luận, chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn từ huyện đến cấp chi đoàn đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức học tập lý luận, chính trị với nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị trong cán bộ đoàn; nâng cao tinh thần xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh.

Cán bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở tổ chức học tập nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng 

 

Đội ngũ cán bộ Đoàn tham gia học tập lý luận chính trị 

Cán bộ Đoàn các cấp tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng các cấp

Đội ngũ cán bộ Đoàn tham gia học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Về giải pháp cụ thể, Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng kế hoạch, nội dung học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn trên địa bàn huyện hàng năm; phân công cán bộ cơ quan Huyện đoàn theo điểm phân công phụ trách, theo dõi chế độ học tập lý luận chính trị của cán bộ của các cơ sở, tổng hợp kết quả và báo cáo việc học tập lý luận chính trị cho Ban Thường vụ Huyện đoàn; giao cho Ủy ban kiểm tra Huyện đoàn tham mưu tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng học tập lý luận chính trị của cán bộ Đoàn; hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập lý luận chính trị. Tham mưu cho cán bộ Đoàn tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cấp huyện, cấp tỉnh theo Kế hoạch; tổ chức tuyên truyền về quy định học tập lý luận chính trị đến cán bộ Đoàn các cấp để thực hiện. Đối với các lớp bồi dưỡng cấp huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn mời các báo cáo viên là các đồng chí có chuyên môn hiện là lãnh đạo ở các cơ quan của Đảng, chính quyền trực tiếp thực hiện các chuyên đề. Ngoài ra để nâng cao chất lượng chất lượng học tập, Ban Thường vụ Huyện đoàn không ngừng đổi mới hình thức truyền tải thông qua xem tư liệu, bằng hình ảnh trực quan… kết hợp với phương pháp truyền thống nhằm tăng hiệu quả trong công tác truyền đạt các nội dung.

Xác định nhiệm vụ học tập lý luận, chính trị trong cán bộ Đoàn là nội dung quan trọng, cấp thiết, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn cách thức tổ chức, thực hiện đảm bảo hiệu quả, phù hợp để nâng cao hiệu quả việc học tập lý luận, chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn huyện, trong đó tập trung vào các giải pháp sau:

Một là, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp đội ngũ cán bộ Đoàn tại địa phương, đơn vị hiểu được vai trò, tầm quan trọng, nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi trong học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị. Trong đó, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các nội dung, chuyên đề học tập lý luận chính trị từ các trang fanpage, mạng xã hội chính thức của đoàn; phối hợp tổ chức hội thi, cuộc thi theo chuyên đề.

Hai là,  Đối với việc triển khai tại địa phương, đơn vị, chú trọng việc đầu tư về nội dung, báo cáo viên, hình thức truyền đạt các nội dung học tập lý luận, chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn theo hướng phù hợp với đối tượng, trình độ nhận thức của cán bộ Đoàn mỗi cấp; truyền đạt, trao đổi làm rõ được các nội dung bức thiết, sát với quyền, lợi ích, các vấn đề thời sự được cán bộ Đoàn quan tâm.

Ba là, Chú trọng đến chất lượng thực hiện quy định về chế độ học tập lý luận, chính trị cho cán bộ Đoàn. Không chạy theo số lượng các lớp tổ chức mà trên hết là chất lượng. Trong đó, kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức học tập nâng cao nhận thức với bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ Đoàn và nâng cao tinh thần xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh. Trước mắt, Ban Thường vụ Huyện đoàn sẽ quan tâm tổ chức tập huấn, triển khai cho đội ngũ báo cáo viên huyện đoàn, câu lạc bộ lý luận trẻ huyện, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã thị trấn và Đoàn trực thuộc.

Bốn là, Đưa kết quả học tập lý luận chính trị làm một tiêu chí để xem xét, đánh giá, phân loại cán bộ; Có biện pháp phù hợp với thực tế đơn vị nhằm khuyến khích, giúp đỡ, định hướng cán bộ đoàn tự học, kịp thời tuyên dương, khen thưởng những cán bộ đoàn có thành tích học tập trong dịp sơ kết, tổng kết công tác hằng năm; tạo phong trào thi đua học tập lý luận chính trị trong các cấp bộ Đoàn, đưa việc học tập lý luận chính trị vào nề nếp.

Năm là, Ủy ban Kiểm tra Huyện đoàn thường xuyên theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc triển khai thực hiện việc thực hiện Quy định về học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch.

Văn phòng Huyện đoàn

Theo dấu chân Bác khác:
Nghĩa Đàn: Triển khai các chuyên đề học tập Chỉ thị số 05-CT/TW dành cho cán bộ, đoàn viên năm 2021 (21/10/2021)
Hà Văn Quang – Gương thanh niên điển hình vươn lên từ mảnh đất khó (21/10/2021)
Hưng Nguyên: Nữ bí thư Chi đoàn xinh đẹp say mê công tác Đoàn (21/10/2021)
Quế Phong: Đoàn khối trường học sôi nổi các hoạt động Tuyên dương “Học sinh 3 tốt”, (21/10/2021)
Nghĩa Đàn: Chỉ đạo các cơ sở Đoàn – Đội triển khai phong trào sáng tạo cho học sinh (20/10/2021)
Nghĩa Đàn: Tổng kết chiến dịch TNTN Hè năm 2021 (20/10/2021)
TP Vinh: 100% đoàn viên mới kết nạp được học tập các bài học lý luận chính trị (19/10/2021)
TP Vinh: Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" (19/10/2021)
TP Vinh: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (19/10/2021)
Con Cuông: Ra mắt Câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế huyện Con Cuông (18/10/2021)
Thái Hòa: Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, triển khai Luật thanh niên năm 2021 (16/10/2021)
Nghĩa Đàn: Triển khai học tập 04 bài học lý luận Chính trị cho đoàn viên mới (16/10/2021)
Nghĩa Đàn: Các cơ sở Đoàn tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (16/10/2021)
Cửa Lò: 100% cán bộ Đoàn chuyên trách Cấp Thị học tập lý luận chính trị hằng năm (15/10/2021)
Tương Dương: Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 dành cho đoàn viên, thanh niên (14/10/2021)
  TIN MỚI  
Thái Hòa: Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về Hội nhập quốc tế năm 2021
Thanh Chương: Ra mắt Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ năm 2021
Thái Hòa: Đẩy mạnh triển khai chương trình OCOP và hỗ trợ sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP.
Đô Lương: Phát huy hiệu quả Câu lạc bộ sáng tạo trẻ huyện Đô Lương năm 2021.
Thái Hòa: Tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ với chủ đề Tự hào tuổi trẻ Việt Nam
Nghi Lộc: Thành lập Câu lạc bộ tuyên truyền viên sức khoẻ sinh sản năm 2021
Anh Sơn: Đoàn thanh niên góp phần thúc đẩy xây dựng đời sống văn hóa mới tại các xã nông thôn mới.
Thái Hòa: Giúp đỡ, hỗ trợ thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sỹ đang công tác nơi biên giới
  ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH  
  LIÊN KẾT QUẢNG CÁO  
 
 

Trang thông tin điện tử "TUỔI TRẺ NGHỆ AN"
Bản quyền thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An.
Ghi rõ nguồn gốc “Website tinhdoannghean.vn” khi phát hành thông tin từ website này
Mọi chi tiết xin liên hệ Cổng Thông tin điện tử: tinhdoannghean.vn - Email: tinhdoannghean@gmail.com
Địa chỉ: Số 22 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.565.207 - Fax: 02383.592.831
Trưởng Ban Biên tập: Đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn