Văn bản | Album ảnh | Liên hệ  
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  VIDEO CLIPS  
Loading the player...
  CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP  
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  

Văn phòng - 0383.565.207

Ban Tuyên giáo - 0383.844.572
Hôm nay: 7,445 | Tất cả: 25,542,819
  NỘI DUNG ĐANG TRIỂN KHAI  
  TIN TỨC ĐOÀN - HỘI - ĐỘI > TIN TỨC ĐOÀN  
Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác thanh niên
Tin đăng ngày: 22/9/2021 - Xem: 98
 

Công tác thanh niên luôn được Đảng coi trọng bởi thanh niên là lực lượng hạt nhân nòng cốt của Đảng, đi tiên phong trong mọi hoạt động xây dựng đảng cũng như phát triển đất nước, từ trước đến nay quan điểm của Đảng về công tác thanh niên luôn được quán triệt mọi lúc mọi nơi. Khi đề cập về thanh niên và công tác thanh niên. Đảng ta đã nêu rõ: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước”

Các đại biểu về dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đảng tin vào thanh niên

Thanh niên Việt Nam có vị trí, vai trò quan trọng trong mọi thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc, thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, thời kỳ thực hiện nền kinh tế số và cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. Hiện nay, thanh niên Việt Nam chiếm trên 25% dân số của cả nước, chiếm khoảng 35,0% lực lượng lao động toàn xã hội. Thanh niên có mặt ở tất cả các giai cấp và tầng lớp xã hội, có mặt ở tất cả các dân tộc và tôn giáo, có mặt ở tất cả các địa phương, các ngành, các cấp, ở trong nước và nước ngoài. Thanh niên nước ta, trong tương lai gần sẽ trở thành giai cấp công nhân và nông dân, sinh viên, cán bộ, công chức và viên chức trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; sẽ là chiến sỹ và cán bộ trong các lực lượng vũ trang nhân dân. Thanh niên nước ta hiện nay, có độ tuổi từ 16 đến 30, vào năm 2045 (kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Nước), họ sẽ là những người trưởng thành từ 40 đến 54 tuổi. Họ chính là những người thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược của Đảng - năm 2045 đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Thanh niên Việt Nam luôn là lực lượng xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết những vấn đề mới, những nhiệm vụ chiến lược và ở những nơi khó khăn gian khổ. Thanh niên nước ta đã, đang và sẽ kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đúng như đánh giá của Bác Hồ kính yêu: “Thanh niên là những đội quân xung kích trên các mặt trận”; “Thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc. Dân tộc bị nô lệ thì thanh niên cũng bị nô lệ. Dân tộc được giải phóng, thanh niên mới được tự do. Vì vậy, thanh niên phải hăng hái tham gia cuộc đấu tranh của dân tộc”. Trong thư gửi các học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của chế độ mới, Bác Hồ đặt niềm tin trọn vẹn vào thanh niên “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào lãnh đạo công tác thanh niên

Đảng ta đánh giá cao vị trí, vai trò của thanh niên trong các cuộc cách mạng giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) vừa được tổ chức thành công rất tốt đẹp (từ ngày 25/01 đến 01/22/2021), đã tạo niềm tin của các tầng lớp thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng. Đại hội tiếp tục đánh giá cao vị trí, vai trò của thanh niên, đề ra những nhiệm vụ lãnh đạo công tác thanh niên và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội; xây dựng môi trường, điều kiện học tập, lao động, giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ cho thế hệ trẻ. Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, làm chủ các kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại, phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thanh niên Việt Nam đang đứng trước những vận hội và thời cơ, thuận lợi và thách thức mới của đất nước và quốc tế. Đó là: Thực hiện kinh tế tri thức, thực hiện kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư; kinh tế xanh, tăng trưởng xanh và tiêu dùng xanh; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; công dân toàn cầu và thanh niên toàn cầu…

Đối với đất nước, thanh niên là lực lượng xung kích, tình nguyện đi đầu thực hiện nhiệm vụ xây dựng đất nước theo Mục tiêu do Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra: (i) Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; (ii)  Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; (iii) Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước: Trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Và ba đột phá chiến lược: (i) Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; (ii) Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; (iii) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội.

Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn, chúng tôi khẳng định rằng, hiện nay, thanh niên nước ta có đủ trí tuệ và năng lực sáng tạo để thực hiện những nhiệm vụ chiến lược và ba đột phá chiến lược do Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra. Thanh niên có khả năng thực hiện kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, kinh tế xanh, tăng trưởng xanh và tiêu dùng xanh. Sở dĩ chúng tôi đặt niềm tin đó vào thanh niên là do:

Thứ nhất, thanh niên Việt Nam luôn hướng tới cái mới, đứng về cái mới và ủng hộ cái mới. Thanh niên nước ta có truyền thống học tập, luôn muốn tiếp cận, nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng khoa học và công nghệ mới vào cuộc sống. Nghiên cứu thực tiễn cho thấy, thanh niên Việt Nam tiếp cận và ứng dụng nhanh với khoa học, công nghệ mới. Đảng, Nhà nước và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần làm theo lời dạy của Lênin: “Chúng ta nên nghiên cứu cẩn thận những mầm non của cái mới, hết sức chú ý đến chúng, giúp bằng đủ mọi cách cho chúng trưởng thành lên và chăm sóc”.

Thứ hai, thanh niên Việt Nam có năng lực sáng tạo để áp dụng khoa học và công nghệ mới. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng, thanh niên nước ta có chỉ số IQ (thông minh), chỉ số CQ (sáng tạo), chỉ số EQ (cảm xúc, tính tự chủ, tự tin, tự chịu trách nhiệm), chỉ số AQ (vượt khó vươn lên) và chỉ số PQ (đam mê, kiên định) tương đối cao, không thua kém gì thanh niên các nước phát triển. Bằng chứng là thanh niên học sinh nước ta đều đạt giải cao trong các cuộc thi quốc tế về Toán, Lý, Hóa, ngoại ngữ, tin học, tay nghề…

Thứ ba, thanh niên Việt Nam có truyền thống xung kích, tình nguyện, đi đầu trong các cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Ngày nay, thanh niên nước ta đang phát huy một cách tốt nhất truyền thống đó vào thực hiện cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, cuộc cách mạng xanh, kinh tế xanh và tiêu dùng xanh.

Thứ tư, thanh niên Việt Nam dám chấp nhận rủi ro khi đầu tư để phát triển khoa học và công nghệ mới. Bản chất tự nhiên và xã hội của thanh niên nói chung là dám dấn thân, dám chấp nhận khó khăn, thách thức và rủi ro trong cuộc sống. Trong các cuộc cách mạng, thanh niên nước ta dám chấp nhận sự hy sinh, dám hy sinh cái riêng vì lý tưởng của Đảng - độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì cái chung, dám hy sinh quyền lợi cá nhân để vì quyền lợi của tập thể và xã hội. Bằng chứng lịch sử đã chỉ rõ, trong mọi thời kỳ cách mạng của nước ta, thanh niên bao giờ cũng là lực lượng xung kích, đi đầu và xung phong, tình nguyện.

Với việc lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự đồng hành của Đoàn và các chủ thể xã hội, thanh niên Việt Nam sẽ có động lực tinh thần để ra sức học tập và rèn luyện trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao và chủ nhân trong thời kỳ nước ta là nước phát triển, có thu nhập cao./.

Tùng Linh - Ban TCKT Tỉnh đoàn

Tin tức Đoàn - Hội - Đội khác:
Thanh Chương: Ra mắt Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ năm 2021 (24/10/2021)
Thái Hòa: Đẩy mạnh triển khai chương trình OCOP và hỗ trợ sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP. (24/10/2021)
Đô Lương: Phát huy hiệu quả Câu lạc bộ sáng tạo trẻ huyện Đô Lương năm 2021. (24/10/2021)
Nghi Lộc: Thành lập Câu lạc bộ tuyên truyền viên sức khoẻ sinh sản năm 2021 (24/10/2021)
Anh Sơn: Đoàn thanh niên góp phần thúc đẩy xây dựng đời sống văn hóa mới tại các xã nông thôn mới. (24/10/2021)
Thái Hòa: Tuổi trẻ thị xã quan tâm tới già làng cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng (24/10/2021)
Hưng Nguyên: Kỷ niệm 60 năm mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021) . (24/10/2021)
Nam Đàn: Tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” (23/10/2021)
Quỳ Hợp: Thực hiện tốt chủ trương đi cơ sở đối với cán bộ Đoàn cấp huyện (23/10/2021)
Quỳ Hợp: 100% cơ sở Đoàn xây dựng mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” (23/10/2021)
Quế Phong: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2021 (23/10/2021)
Quế Phong: Gặp mặt, giao lưu các câu lạc bộ, đội, nhóm trên địa bàn huyện (23/10/2021)
Cửa Lò: Lan tỏa phong trào “3 trách nhiệm” (23/10/2021)
Đô Lương: Lan tỏa phong trào 03 trách nhiệm trong Cán bộ công chức để phục vụ nhân dân. (23/10/2021)
Hưng Nguyên: Tăng cường định hướng và duy trì tham gia sinh hoạt chi đoàn (23/10/2021)
  TIN MỚI  
Thái Hòa: Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về Hội nhập quốc tế năm 2021
Thanh Chương: Ra mắt Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ năm 2021
Thái Hòa: Đẩy mạnh triển khai chương trình OCOP và hỗ trợ sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP.
Đô Lương: Phát huy hiệu quả Câu lạc bộ sáng tạo trẻ huyện Đô Lương năm 2021.
Thái Hòa: Tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ với chủ đề Tự hào tuổi trẻ Việt Nam
Nghi Lộc: Thành lập Câu lạc bộ tuyên truyền viên sức khoẻ sinh sản năm 2021
Anh Sơn: Đoàn thanh niên góp phần thúc đẩy xây dựng đời sống văn hóa mới tại các xã nông thôn mới.
Thái Hòa: Giúp đỡ, hỗ trợ thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sỹ đang công tác nơi biên giới
  ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH  
  LIÊN KẾT QUẢNG CÁO  
 
 

Trang thông tin điện tử "TUỔI TRẺ NGHỆ AN"
Bản quyền thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An.
Ghi rõ nguồn gốc “Website tinhdoannghean.vn” khi phát hành thông tin từ website này
Mọi chi tiết xin liên hệ Cổng Thông tin điện tử: tinhdoannghean.vn - Email: tinhdoannghean@gmail.com
Địa chỉ: Số 22 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.565.207 - Fax: 02383.592.831
Trưởng Ban Biên tập: Đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn