Văn bản | Album ảnh | Liên hệ  
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  VIDEO CLIPS  
Loading the player...
  CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP  
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  

Văn phòng - 0383.565.207

Ban Tuyên giáo - 0383.844.572
Hôm nay: 7,061 | Tất cả: 30,173,087
  NỘI DUNG ĐANG TRIỂN KHAI  
  CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP > LỰC LƯỢNG TNXP TỈNH NGHỆ AN  
Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng TNXP - XDKT Nghệ An
Tin đăng ngày: 30/8/2021 - Xem: 938
 

Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế (TNXP - XDKT) là một kiểu tổ chức đặc thù. Đối với Nhà nước, các đơn vị TNXP - XDKT có vai trò như một ban quản lý dự án, quản lý việc thực hiện các chương trình, dự án kinh tế - xã hội do Nhà nước triển khai trên địa bàn đóng quân. Về phương diện xã hội, các tổng đội TNXP - XDKT giống như vai trò của chính quyền cơ sở tổ chức việc chăm lo hoạt động giáo dục, chăm sóc y tế, đào tạo nghề, hướng nghiệp... Đối với tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, TNXP vừa là tổ chức của thanh niên nhằm đoàn kết, giáo dục thanh niên, rèn luyện cán bộ đoàn, đồng thời là một phương thức hiệu quả để khẳng định năng lực của tổ chức đoàn trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, bằng các tổ chức kinh tế cụ thể. Đặc biệt, Lực lượng TNXP-XDKT tỉnh Nghệ An đã giải quyết việc làm, tạo thu nhập cao so với bình quân chung của tỉnh; ngoài ra còn giải quyết việc làm thường xuyên cho một số lượng lớn lao động là thanh niên và nhân dân quanh vùng các tổng đội đóng quân.

Lực lượng TNXP tỉnh chụp ảnh lưu niệm nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam

          Trong quá trình hoạt động của mình, các Tổng đội TNXP-XDKT thực sự trở thành mô hình trình diễn lớn để thực nghiệm, giới thiệu các cây trồng vật nuôi mới, áp dụng, chuyển giao tiến bộ KHKT và hướng dẫn nhân dân và thanh niên quanh vùng làm theo. Năm 1986, Tổng đội TNXP1-XDKT được thành lập, đánh dấu sự ra đời của Lực lượng TNXP-XDKT tỉnh Nghệ An. Qua 35 năm xây dựng và phát triển, Lực lượng TNXP-XDKT tỉnh Nghệ An có 14 đơn vị TNXP-XDKT hoạt động trên hầu hết các huyện miền núi Nghệ An. Lực lượng TNXP-XDKT tỉnh Nghệ An đã làm tốt công tác an ninh, quốc phòng, xây dựng và phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở. Tham gia tích cực, có hiệu quả cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Những tổ chức, cá nhân lực lượng TNXP - XDKT Nghệ An được UBND tỉnh tặng bằng khen

          Trong quá trình thực hiện đã giải thể, chuyển đổi 04 Tổng đội gồm: Tổng đội TNXP4 - XDKT, Tổng đội TNXP7 - XDKT, Tổng đội TNXP - XDKT huyện Anh Sơn và Tổng đội TNXP6 - XDKT Nghệ An; đang tiến hành giải thể, chuyển giao 3 Tổng đội gồm: Tổng đội TNXP1 - XDKT, Tổng đội TNXP2 - XDKT, Tổng đội TNXP3 - XDKT Nghệ An.

          Hiện nay, lực lượng TNXP - XDKT tỉnh Nghệ An gồm có 7 đơn vị đang tiếp tục hoạt động gồm: Ban Chỉ huy lực lượng TNXP - XDKT, Tổng đội TNXP5, Tổng đội TNXP8, Tổng đội TNXP9, Tổng đội TNXP10, Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Phúc Sơn, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An quản lý và 01 Tổng đội TNXP - XDKT do UBND huyện Quỳnh Lưu quản lý.

Tổng đội TNXP9 Nghệ An tổ chức gói bánh ủng hộ các chốt cách ly trên địa bàn

Tổng đội TNXP Quỳnh Lưu tặng quà cho các cơ sở cách ly

          Nhằm sắp xếp, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động, ngày 01/7/2014,  UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3051/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Lực lượng thanh niên xung phong - xây dựng kinh tế tỉnh Nghệ An” (Đề án 3051), trong đó đánh giá thực trạng của lực lượng TNXP - XDKT Nghệ An từ khi thành lập, hoạt động và đề ra phương án kiện toàn giai đoạn 2014 - 2020. Đến thời điểm hiện tại, các nội dung trong Đề án đã cơ bản hoàn thành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xin ý kiến và được sự đồng ý của UBND tỉnh về việc tổng kết Đề án 3051. Dự kiến các đơn vị sẽ tiến hành tổng kết vào quý III/2021 và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ xây dựng báo cáo, tổ chức tổng kết vào quý IV/2021 nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả hoạt động của lực lượng TNXP - XDKT và đề ra giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, hoạt động của các đơn vị trong thời gian tới.

Tổng đội TNXP8 Nghệ An trong 1 lần đi kiểm tra rừng

          Để nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng TNXP - XDKT Nghệ An, yêu cầu trước mắt cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

          - Đối với Ban chỉ huy lực lượng TNXP tỉnh: tập trung giải quyết việc giải thể Tổng đội TNXP1, 2, 3 theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt, xử lý các vấn đề tồn động, phát sinh, đảm bảo quyền lợi cho tổ chức, cá nhân liên quan đúng quy định của pháp luật. Tham mưu, chỉ đạo các Tổng đội TNXP 5, 8, 9, 10, Cơ sở cai nghiện Phúc Sơn tiếp tục phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; tìm thêm các hướng đi mới, mô hình, sản phẩm mới để phát triển lực lượng và nâng cao thu nhập cho cán bộ, đội viên.

          - Đối với Tổng đội TNXP 5, 8, 9, 10: tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở vùng khó khăn, vùng biên giới, góp phần xóa đòi giảm nghèo, ổn định dân cư và tham gia giữ gìn quốc phòng an ninh; tổ chức sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ, chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật cho đồng bào dân tộc thiểu số; tạo dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của lực lượng TNXP; giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng và chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho đội viên TNXP; mở rộng quy mô, sản lượng các sản phẩm thương hiệu của lực lượng TNXP như chè Tuyết Shan, nghệ bột, nghệ viên, gà đen, dược liệu…; tìm thêm các mô hình, sản phẩm thương hiệu, hướng đi mới cho đơn vị để nâng cao thu nhập cho nhân dân và cán bộ, đội viên. Khẳng định hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo của lực lượng TNXP trong thời kỳ phát triển kinh tế đất nước.

Mô hình trồng tỏi Nhật tại Tổng đội TNXP10 Nghệ An

          - Đối với Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Phúc Sơn: tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị cai nghiện ma túy, giáo dục lao động, giải quyết việc làm cho thanh niên sau cai nghiện ma túy và các đối tượng thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội khác; tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý thanh niên xung phong và dạy nghề cho đội viên thanh niên xung phong. Nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong hoạt động điều trị cai nghiện ma túy. Tích cực phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ việc làm cho thanh niên sau cai. Phát huy tối đa nguồn lực đơn vị về cơ sở vật chất, đất đai, con người,… để vừa kết hợp đào tạo nghề, vừa tạo thêm các giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập cho cán bộ, đội viên và nâng cao tay nghề, tạo việc làm cho thanh niên sau cai./.

Đức Sỹ - Ban TCKT Tỉnh đoàn

Các Đơn Vị Sự Nghiệp khác:
Ban Chỉ huy Lực lượng Thanh niên xung phong tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (21/1/2022)
Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng TNXP - XDKT Nghệ An (30/8/2021)
Tuổi trẻ Quỳ Châu tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2021) (16/7/2021)
Quỳnh Lưu: Kỷ niệm 70 năm truyền thống lực lượng TNXP (15/7/1950 - 15/7/2020) (12/7/2020)
Quỳ Châu: Tổ chức thành công Tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (10/7/2020)
Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An thành lập điểm “giải cứu” dưa hấu cho nông dân (12/2/2020)
Tỉnh đoàn Nghệ An, Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên thăm và chúc mừng Trường Quân sự Quân khu 4 Nhân dịp chào mừng Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (20/12/2019)
Nghệ An: 8 dự án tham gia Vòng bán kết cuộc thi dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn -2019 khu vực miền Bắc (8/10/2019)
Chương trình kỹ năng sống “Hành trang tân sinh viên” năm 2019 (15/7/2019)
Ban Chỉ huy Lực lượng TNXP tỉnh Nghệ An cần tuyển dụng đội viên (6/5/2019)
Chương trình Lớp học kỳ Quân đội năm 2019 (4/5/2019)
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO THANH NIÊN NÔNG THÔN LẦN THỨ III” (16/4/2019)
Cửa Lò: Hoạt động ý nghĩa "Xuân tình nguyện" đón xuân Kỷ Hợi (17/1/2019)
Trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên Nghệ An tổ chức khóa "Bồi dưỡng khởi sự doanh nghiệp cho thanh niên làm kinh tế huyện Đô Lương và huyện Kỳ Sơn năm 2018” (25/9/2018)
Khai trương Cửa hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm Thanh niên khởi nghiệp và các Tổng đội TNXP Tỉnh Nghệ An (8/8/2018)
  TIN MỚI  
Yên Thành: Đẩy mạnh việc học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; các nghị quyết kết luận, chương trình của Đoàn cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong năm 2022.
Sức nóng của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII thể hiện trong các hoạt động của thiếu nhi tỉnh nhà.
Nghệ An: Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực
Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022
Đoàn Khối các Cơ Quan Tỉnh: Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII, văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XVII
Cửa Lò: Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XVIII và văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027
Đoàn Trường Đại Học Kinh tế Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội các cấp
Đoàn Trường Đại Học Y Khoa Vinh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội cấp Tỉnh lần thứ XVIII và dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027
  ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH  
  LIÊN KẾT QUẢNG CÁO  
 
 

Trang thông tin điện tử "TUỔI TRẺ NGHỆ AN"
Bản quyền thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An.
Ghi rõ nguồn gốc “Website tinhdoannghean.vn” khi phát hành thông tin từ website này
Mọi chi tiết xin liên hệ Cổng Thông tin điện tử: tinhdoannghean.vn - Email: tinhdoannghean@gmail.com
Địa chỉ: Số 22 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.565.207 - Fax: 02383.592.831
Trưởng Ban Biên tập: Đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn