Văn bản | Album ảnh | Liên hệ  
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  VIDEO CLIPS  
Loading the player...
  CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP  
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  

Văn phòng - 0383.565.207

Ban Tuyên giáo - 0383.844.572
Hôm nay: 5,080 | Tất cả: 25,564,853
  NỘI DUNG ĐANG TRIỂN KHAI  
XEM TẤT CẢ VĂN BẢN PHÁP QUY    
Công văn
Thông báo
Chương trình
Kế hoạch
Hướng dẫn
Báo cáo
Quyết định
Nghị quyết
Quy định - Quy chế
Thông tư
Chỉ thị
Thông tri
Danh sách
Đề án
Khác
VĂN BẢN PHÁP QUY: HƯỚNG DẪN (75 văn bản)
Số /ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu văn bản
111-HD/TĐTN-TG
15/02/2019
Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019
13 HD/TĐTN-TCKT
24/8/2018
Hướng dẫn thực hiện phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tổ chức Đảng, đảng viên
12 HD/TĐTN-TCKT
22/8/2018
Hướng dẫn Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú, giai đoạn 2018 - 2022
10 HD/TĐTN-TCKT
12/7/2018
Hướng dẫn thực hiện chương trình Rèn luyên đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
08 HD/TĐTN-TCKT
31/5
Hướng dẫn xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động" giai đoạn 2018 - 2022
07-HD/TĐTN-TG
16/4/2018
Hướng dẫn học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2018
65-HD/TĐTN-NTCNĐT
21/08/2017
Hướng dẫn xây dựng các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên năm 2017
63-HD/TĐTN-TG
13/4/2017
Hướng dẫn học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên
62-HD/TĐTN-TG
12/4/2017
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017) và 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)
HD
20/01/2017
Hướng dẫn thể lệ tham gia cuộc thi Sáng tạo KH&CN thanh niên tỉnh Nghệ An năm 2017
58 HD/TĐTN-TCKT
16/11/2016
Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2017 - 2022)
03 HD/UBH
24/10/2016
Hướng dẫn tổ chức chương trình tình nguyện mùa Đông 2016 và Xuân tình nguyện 2017
03 HD/UBH
24/10/2016
Hướng dẫn tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2016 và xuân tình nguyện năm 2017
54 HD/TĐTN-TG
30/8/2016
Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 05
01-HD/HĐQ
10/8/2016
Hướng dẫn, mẫu xây dựng dự án Quỹ Hỗ trợ Thanh niên lập nghiệp tỉnh Nghệ An
01-HD/HĐQ
10/08/2016
Hướng dẫn quy trình, thủ tục xét hỗ trợ của Quỹ hỗ trợ thanh niên lập nghiệp tỉnh Nghệ An
Số 53-HD/TĐTN-NTCNĐT
21/06/2016
Hướng dẫn Đoàn Thanh niên xây dựng mô hình hợp tác xã
51-HD/TĐTN-NTCNĐT
14/04/2016
Hướng dẫn triển khai thực hiện công trình thanh niên các cấp
05 HD/TĐTN-UBKT
07/3/2016
Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn và tham mưu cho cấp bộ Đoàn giám sát, phản biện xã hội năm 2016
50 HD/TĐTN-TG
01/3/2016
Hướng dẫn Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
46 HD/TĐTN-TCKT
04/12/2015
Hướng dẫn kết nạp "Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"
47 HD/TĐTN-TCKT
25/01/2016
Hướng dẫn tổ chức “Ngày đoàn viên” với chủ đề “Tự hào đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” năm 2016
48 HD/TĐTN-TCKT
25/01/2016
Hướng dẫn Đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú
Null
20/11/2015
Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
02 HD/UBH
10/11/2015
Hướng dẫn tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông 2015 và xuân tình nguyện 2016
04 HD/TĐTN-UBKT
03/06/2015
Hướng dẫn sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 công tác kiểm tra giám sát
21 - HD/TĐTN-TCKT
14/11/2013
Hướng dẫn quy trình, thủ tục đề nghị kiện toàn nhân sự và công nhận các chức danh của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.
43 HD/TĐTN-TG
4/5/2015
Hướng dẫn công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn và việc thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2020” năm 2015
10 - HD/HĐĐ
25/02
Hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình Rèn luyện Đội viên TNTP Hồ Chí Minh
41 - HD/TĐTN-TG
26/2
Hướng dẫn Việc học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.
38-HD/TĐTN-NTCNĐT
15/01
Hướng dẫn thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2015 - 2017.
39 HD/TĐTN-TCKT
21/01
Hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015 - 2017
01 HD/HSV
3/12
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động chào mừng 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (09/1/1950 - 09/1/2015).
37 - HD/TĐTN-TCKT
21/11
Hướng dẫn Kết nạp “Lớp đoàn viên 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam”
36 HD/TĐTN-TG
4/11
Hướng dẫn Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên
01 HD/UBH
31/10
Hướng dẫn tổ chức Chương trình tình nguyện Mùa Đông năm 2014 và Xuân tình nguyện năm 2015
35 HD/TĐTN-TG
30/10
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014)
32 HD/TĐTN-TCKT
19/8
Hướng dẫn Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”
31 HD/TĐTN-TCKT
19/8
Hướng dẫn Thực hiện một số điều của “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”
33 HD/TĐTN-TG
5/9
Hướng dẫn thực hiện sinh hoạt chính trị trong tổ chức Đoàn và tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
30 HD/TĐTN-TG
19/8
Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 -19/8/2014)và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014); 84 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2014); 112 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (06/9/1902 - 06/9/2014)
29-HD/TĐTN-NTCNĐT
13/6
Hướng dẫn triển khai thực hiện công trình thanh niên các cấp
28-HD/TĐTN-TCKT
02/6
Hướng dẫn sơ kết 4 năm triển khai thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Số: 28 - HD/TĐTN – TCKT
Ngày 2/6/2014
Hướng dẫn sơ kết 4 năm triển khai thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
26 - HD/TĐTN-TCKT
20/5
Hướng dẫn kết nạp đoàn viên mới - lớp đoàn viên Lý Tự Trọng
25 HD/TĐTN-TG
15/04
Hướng dẫn một số trọng tâm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về "Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn" năm 2014
24-HD/TĐTN–TCKT
03/04
Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các trường đại học, cao đẳng (nhiệm kỳ 2014 – 2017)
25 HD/UBH
12/3
Hướng dẫn tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện năm 2014
23 HD/TĐTN-TG
11/3
Hướng dẫn công tác tuyên truyền Năm thanh niên tình nguyện và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014
23 HD/UBH
11/2
Hướng dẫn Tổng kết Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2013 và Xuân tình nguyện 2014
Trang: [1] [2]
 
  TIN MỚI  
Thanh chương: Tổ chức thành công Đại hội Đoàn trường THPT và Trung tâm GDNN – GDTX và tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2020 – 2021.
Kỳ Sơn: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật
Yên Thành: Đẩy mạnh việc học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; các nghị quyết kết luận, chương trình của Đoàn cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong năm 2021.
Đoàn viên khối Doanh nghiệp được tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2021.
Quế Phong: Thành lập Đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 cấp huyện
Quỳ Hợp: Hội nghị học tập quán triệt chuyên đề: Phát huy ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong ĐVTN năm 2021
Anh Sơn: Điểm sáng dự án khởi nghiệp “Vườn ươm sinh kế” góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.
Nghệ An: Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên
  ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH  
  LIÊN KẾT QUẢNG CÁO  
 
 

Trang thông tin điện tử "TUỔI TRẺ NGHỆ AN"
Bản quyền thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An.
Ghi rõ nguồn gốc “Website tinhdoannghean.vn” khi phát hành thông tin từ website này
Mọi chi tiết xin liên hệ Cổng Thông tin điện tử: tinhdoannghean.vn - Email: tinhdoannghean@gmail.com
Địa chỉ: Số 22 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.565.207 - Fax: 02383.592.831
Trưởng Ban Biên tập: Đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn