Văn bản | Album ảnh | Liên hệ  
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  VIDEO CLIPS  
Loading the player...
  CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP  
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  

Văn phòng - 0383.565.207

Ban Tuyên giáo - 0383.844.572
Hôm nay: 6,654 | Tất cả: 17,890,227
  NỘI DUNG ĐANG TRIỂN KHAI  
  HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP > TÀI LIỆU PHỤC VỤ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
Quỳnh Lưu: Hiệu quả từ việc triển khai học tập lý luận chính trị trong đoàn viên
Tin đăng ngày: 26/9/2018 - Xem: 1218
 

Giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, đảng viên trẻ, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những khâu trọng yếu của Đoàn Thanh niên, bởi nó tác động trực tiếp đến nhận thức của cán bộ, đoàn viên - thanh niên.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tổ chức Đoàn trong toàn huyện chú trọng triển khai bằng nhiều hình thức, phong phú, đa dạng như: thông qua việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập 6 bài học lý luận chính trị. Năm 2018, tổ chức Đoàn trong toàn huyện đã tổ chức tổ chức 20 hội nghị, 250 buổi sinh hoạt chi đoàn, toàn đoàn chuyên đề học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp; tổ chức được 65 buổi học tập 6 bài học lý luận chính trị cho 5.500 cán bộ, đoàn viên thanh niên. 

Tích cực học tập, rèn luyện bồi dưỡng lý luận cho đoàn viên thanh niên tại một số địa chỉ đỏ

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã được gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII...

Đoàn viên khối cơ quan tích cực triển khai học tập bồi dưỡng lý luận chính trị cho đoàn viên trong chi đoàn

Đặc biệt trong nhiều năm qua, Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện duy trì có hiệu quả lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh các trường THPT, TT GDTX trên toàn huyện. Tại lớp học, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu các bài lý luận chính trị cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, một số nội dung cơ bản của cương lĩnh, điều lệ Đảng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Khai giảng lớp đối tượng Đảng trong học sinh

Kết thúc khóa học, nhiều học sinh rèn luyện tốt đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng và nhanh chóng trưởng thành về mọi mặt, phát huy tốt vai trò của mình đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của đơn vị. Tiêu biểu trong năm học 2018, các trường THPT, TTGDTX đã giới thiệu được 53 học sinh tham gia học cảm tình đảng, kết nạp được 18 đoàn viên là học sinh ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng, một số đơn vị thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng đảng viên trong học sinh như đơn vị THPT Quỳnh Lưu 4 kết nạp được 6 đoàn viên học sinh, THPT Quỳnh Lưu 1 kết nạp được 5 đoàn viên học sinh, THPT Quỳnh Lưu 2 kết nạp được 2 học sinh đứng vào hàng ngũ của Đảng…

Những quần chúng ưu tú là học sinh sau khi đượ bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính trị đều có được sự nhận thức sâu sắc về vai trò của thanh niên đối với Đảng và vị thế, nhiệm vụ của thanh niên đối với đất nước; những đoàn viên ưu tú này khi kết nạp Đảng sẽ kế tục và phát huy được tính tiên phong gương mẫu, thể hiện sự nhiệt huyết, ý chí vươn lên của thế hệ trẻ. Công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên, thanh niên, học sinh phổ thông trong các trường THPT từ thực tiễn ở huyện Quỳnh Lưu là định hướng đúng đắn, nhằm bổ sung nguồn nhân lực mới, chất lượng cao cho Đảng.

Trao quyết định kết nạp cho đảng viên mới là học sinh

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, ĐVTN là một hoạt động thường niên được tổ chức Đoàn trong toàn huyện chú trọng. Ngoài việc mở các lớp tập huấn, các cơ sở Đoàn còn thường xuyên tổ chức cho cán bộ, ĐVTN về nguồn, tham quan các khu căn cứ cách mạng, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm giáo dục, rèn luyện ý chí, tư tưởng kiên định, vững vàng cho thế hệ trẻ trước những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Ngọc Minh – Huyện đoàn Quỳnh Lưu.

Học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp khác:
Tương Dương: Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Đảng bộ xã Mai Sơn (25/9/2019)
Tương Dương: Hội nghị quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” cho đoàn viên thanh niên (10/8/2019)
Tương Dương: Hội nghị học tập Hội nghị học tập 6 bài lý luận chính trị mới năm 2019 (9/8/2019)
Tương Dương: Hội nghị quán triệt chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2019 cho đội ngũ cán bộ Đoàn (9/8/2019)
Quỳnh Lưu: Hiệu quả từ việc triển khai học tập lý luận chính trị trong đoàn viên (26/9/2018)
Thanh Chương: Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022. (4/7/2018)
Tương Dương: Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (31/5/2018)
Quỳ Hợp: Tổ chức Hội nghị học tập quán triệt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2018. (18/5/2018)
Hưng Nguyên: Hội thi Rung Chuông vàng tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp (29/3/2018)
Hưng Nguyên: Triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022 (28/3/2018)
Anh Sơn: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 -2022. (11/3/2018)
Quế Phong: Tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022. (9/3/2018)
Nam Đàn: Tổ chức thành công Hội nghị Báo cáo viên quý I Học tập, quán triệt Nghị quyết TW6 và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp (9/3/2018)
Thái Hòa: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022. (8/3/2018)
Yên Thành: Tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022. (7/3/2018)
  TIN MỚI  
Quỳ Hợp: Tuổi trẻ Quỳ Hợp với hành trình "Đi về địa chỉ đỏ"
Quế Phong: Đẩy mạnh thực hiện chủ trương “1+2” đi công tác cơ sở đối với cán bộ Đoàn cấp huyện
Quế Phong: Tổ chức các hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử, diễn đàn “xây dựng văn hóa ứng xử học đường”
Đoàn viên thanh niên Thành phố hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả đợt mưa lũ
Thành phố Vinh tổ chức thành công giải bóng đá qua lưới thành phố Vinh mở rộng lần thứ II, năm 2019
Gặp gỡ Bí thư Đoàn phường 30 lần hiến máu cứu người
Nghĩa Đàn: Đoàn thanh niên giúp nhân dân khắc phục các sự cố do thiên tai, dịch bệnh
Thành phố Vinh: nâng cao hiệu quả chủ trương 1 +1, mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội
  ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH  
  LIÊN KẾT QUẢNG CÁO  
 
  Trang thông tin điện tử "TUỔI TRẺ NGHỆ AN"
Bản quyền thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An.
Ghi rõ nguồn gốc “Website tinhdoannghean.vn” khi phát hành thông tin từ website này
Mọi chi tiết xin liên hệ Cổng Thông tin điện tử: tinhdoannghean.vn - Email: tinhdoannghean@gmail.com
Địa chỉ: Số 22 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.565.207 - Fax: 0383.592.831
Trưởng Ban Biên tập: Đ/c Phạm Tuấn Vinh - UVBTV TW Đoàn, Bí Thư Tỉnh đoàn