Văn bản | Album ảnh | Liên hệ  
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  VIDEO CLIPS  
Loading the player...
  CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP  
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  

Văn phòng - 0383.565.207

Ban Tuyên giáo - 0383.844.572
Hôm nay: 2,595 | Tất cả: 16,726,189
  NỘI DUNG ĐANG TRIỂN KHAI  
  PHÁP LUẬT & TUỔI TRẺ  
Thành phố Vinh: Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong Đoàn viên thanh niên
Tin đăng ngày: 20/4/2016 - Xem: 8922
 

Trong quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá của thành phố đã tạo ra một lớp thanh niên rất năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có ý thức tự lực, tự cường, vươn lên trong lập thân, lập nghiệp; tích cực đưa khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản suất, mạnh dạn xây dựng các mô hình kinh tế của thanh niên, các tổ, đội, nhóm thanh niên làm kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận thanh niên thiếu ý chí phấn đấu, thờ ơ với các hoạt động chính trị, các vấn đề bức xúc của đời sống xã hội, một bộ phận thanh niên có tư tưởng sống thực dụng, thiếu nghiêm túc trong thực hiện nghĩa vụ công dân. Tình trạng vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội như: ma túy, cờ bạc, vi phạm giao thông...trên địa bàn thành phố có chiều hướng gia tăng đã phần nào làm ảnh hưởng đến tình hình chính trị, ổn định xã hội tư tưởng, tâm lý của thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Trước thực trạng đó, tại các hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết, Ban Thường vụ Thành đoàn đã nghiêm túc đánh giá thực trạng, khách quan công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên trong thời gian qua, qua đó rút ra một số nội dung hạn chế như:

Các nội dung giáo dục cho thanh niên còn chưa được cụ thể hoá, chưa phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi; nội dung, phương thức giáo dục chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiều hoạt động chỉ đến được với thanh niên tích cực, chưa đến được với thanh niên đặc thù.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận trong thanh niên chưa kịp thời. Việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng tuy diễn ra sôi nổi, đều khắp nhưng có những đơn vị còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao, việc tổng kết và nhân rộng các mô hình, cách làm hay cũng hạn chế, chưa kịp thời.

Việc phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông hiện đại vào công tác giáo dục chưa hiệu quả; các ấn phẩm, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền còn thiếu, chưa sinh động, hấp dẫn. Chưa phát huy hết các điều kiện, nguồn lực, thiết chế văn hóa phục vụ cho công tác tuyên truyền giáo dục.

Đội ngũ cán bộ Đoàn có kỹ năng, nghiệp vụ, có trình độ chuyên môn, có khả năng tham mưu triển khai công tác tuyên truyền giáo dục còn thiếu, chất lượng không đồng đều.

Bên cạnh đó, thanh thiếu niên hiện nay đã và đang chịu sự chi phối của rất nhiều những yếu tố khác như: Sự tác động ngày càng mạnh mẽ của thông tin truyền thông trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhiều thông tin độc hại, ảnh hưởng và gây tác động xấu đến công tác giáo dục thanh niên; những tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường dẫn đến những tiêu cực trong xã hội ngày càng nhiều, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng; tệ tham nhũng, quan liêu, cửa quyền, sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, Đảng viên; chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch đã và đang nhằm vào đối tượng thanh niên; Điều kiện cơ sở vật chất để thanh niên hoạt động, vui chơi giải trí còn thiếu, công tác thu hút tập hợp ĐVTN chưa cao; một số gia đình, cha mẹ còn thiếu kiến thức, phương pháp giáo dục, sự quan tâm chăm sóc, quản lý con em.

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục trong ĐVTN đang còn thiếu sự phối kết hợp giữa các tổ chức, ban ngành chính trị xã hội.

Trước tình hình đó trong những năm qua, đặc biệt trong năm 2015, quý I năm 2016, Ban thường vụ Thành đoàn đã xây dựng Kế hoạch, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong Đoàn viên thanh niên và đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ cụ thể như:

Toàn đoàn đã tổ chức được 172 đợt học tập Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Điều lệ Đoàn sửa đổi,  98 đợt học quán triệt Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 465 đợt giáo dục chính trị tư tưởng, 89 đợt giáo dục pháp luật, trong đó tập trung tập huấn Luật Đất đai sửa đổi, Luật phòng chống ma túy, phòng chống pháo nổ, luật bảo vệ môi trường, luật An toàn giao thông, luật nghĩa vụ quân sự, luật biển... Chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện tốt phong trào toàn dân phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm tại gia đình và cộng đồng dân cư. Tổ chức cho ĐVTN ký cam kết không sinh con thứ 3, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện nếp sống văn hoá đô thị trong các tầng lớp thanh niên Thành phố đặc biệt quan tâm thực hiện Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Thành ủy bằng các hoạt động như: Thường xuyên tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, quét vôi, xóa biển quảng cáo rao vặt, chăm sóc và làm đẹp khuôn viên, cổng trụ sở cơ quan, tổ chức theo định kỳ mỗi tháng một lần trên toàn địa bàn Thành phố. Thành lập các đội thanh niên xung kích tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, các hộ kinh doanh tại các tuyến đường chính Thành phố ký cam kết dựng xe đúng nơi quy định, không lấn chiếm hành lang vỉa hè, đăng ký, gắn biển các tuyến đường thanh niên tự quản…

Lễ phát động và ra quân tuyên truyền PCPN và ATGT năm 2016

Lễ ra quân đợt cao điểm tuyên truyền và phổ biên giáo dục pháp luật năm 2015

Trên cơ sở tình hình thực tế và một số tồn tại nêu trên, nhằm phát huy những thế mạnh đã làm được, khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục trong các tầng lớp nhân dân nói chung và đối với ĐVTN nói riêng trong thời gian tới Ban Thường vụ Thành đoàn tiếp tục đẩy mạnh các nội dung hoạt động như:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng mặt trận thanh niên và phong trào hành động cách mạng trong thanh niên. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, của từng Đảng viên đối với công tác thanh niên. Từng cấp uỷ Đảng, từng thanh niên phải thấm nhuần sâu sắc lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh trong di chúc: “Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Tăng cường, đẩy mạnh công tác phối kết hợp giữa tổ chức Đoàn và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với các tầng lớp nhân dân nói chung và với đoàn viên thanh niên nói riêng.

Thường xuyên đổi mới, nâng các chất lượng các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật như: Tổ chức các hội thi, sân khấu hóa, Hội thảo, tạo đàm theo chuyên đề, triển khai học tập các bài lý luận chính trị cơ bản; học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,

Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên được triển khai thường xuyên, có kế hoạch, có mục đích, xác định kết quả rõ ràng.

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vào đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật cao, thanh niên sống trong gia đình, khu vực đặc biệt như: thanh niên hạn chế về trình độ văn hóa (do bỏ học sớm); gia đình có bố mẹ ly hôn, bố mẹ phạm tội, thanh niên không có việc làm...đây là những đối tượng rất dễ vi phạm pháp luật do bị tác động bởi hoàn cảnh.

Quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất và điều kiện bảo đảm triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên. 

Không ngừng nâng cao chất lượng, trình độ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội... cán bộ làm công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật

Thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt, vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh niên góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, phát triển một cách hài hoà nhân cách của thanh niên từ đó giúp họ xa dần các tệ nạn xã hội.

Lễ mít tinh hưởng ứng ngày toàn dân PCMT 26/6

Phối hợp với CATP tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động PCMT 26/6

ĐVTN Thành phố diễu hành tuyên truyền PCMT và ATGT trên các tuyến phố chính của thành phố

Trước thực trạng của xã hội, những yếu tố khách quan và chủ quan, cùng với những việc làm thiết thực và ý nghĩa có thể nói rằng trong thời gian qua tuổi trẻ Thành phố đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biển giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân nói chung và trong ĐVTN nói riêng từ đó góp phần xây dựng thành phố Vinh ngày càng mạnh về chính trị, ổn định về xã hội phát triển về kinh tế sớm trở thành trung tâm kinh tế văn hóa khu vực Bắc trung bộ.

Bá Thắng - PBT Thành đoàn Vinh.

Pháp luật & Tuổi trẻ khác:
Quỳnh Lưu: Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em bằng các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, rèn luyện kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi (21/5/2019)
Quỳnh Lưu: Chi đoàn đồn Biên phòng Quỳnh Thuận phối hợp Đoàn cơ sở tổ chức hội nghị truyền thông về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng chống xâm hại và bạo lực trẻ em năm 2019 (14/5/2019)
Quỳnh Lưu: Phát huy vai trò của Đội thanh niên xung kích đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở (5/3/2019)
Thành phố Vinh: Giáo dục pháp luật cho ĐVTN thông qua hình thức "Xét xử lưu động" (23/1/2019)
Tương Dương: Phát động Lễ ra quân hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2019 (16/1/2019)
Quỳnh Lưu: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật và ký cam kết phòng chống pháo nổ trước, trong và sau tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 (15/1/2019)
Thành phố Vinh: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền An toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trước Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 (9/1/2019)
Yên Thành: Ngoại khóa “Tìm hiểu về bản sắc văn hóa dân tộc và tuyên truyền GDPBPL trong ĐVTN trường học (8/1/2019)
Quỳnh Lưu: Thành lập Đội Thanh niên xung kích đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở (24/12/2018)
Thành đoàn Vinh: Tổ chức Ra quân Tuyên truyền An toàn giao thông và Phòng chống phảo nổ đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 (24/12/2018)
Quỳnh Lưu: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về chủ quyền biển đảo (6/12/2018)
Nghi Lộc: Tổ chức buổi truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống mua bán người cho đoàn viên thanh niên (3/12/2018)
Yên Thành: Ngoại khóa tuyên truyền GDPBPL cho gần 1.500 ĐVTN học sinh (26/11/2018)
Nghi Lộc: Tổ chức Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT năm 2018 (26/11/2018)
Quỳnh Lưu: Sôi nổi hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (12/11/2018)
  TIN MỚI  
Chiến dịch Điện Biên Phủ - Sự hội tụ của ý Đảng - lòng dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại, Người Thầy, Người Cha, Người Anh kính yêu của biết bao thế hệ người dân Việt Nam
Xây dựng và phát triển văn hóa theo Di chúc
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đô Lương: Tổ chức đêm nhạc thiện nguyện lần thứ 16 chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Đô Lương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024
Hành trình theo dấu chân những người anh hùng
Quỳ Châu: Kết nạp 139 đoàn viên mới trong tháng 5
Quỳ Châu: Sôi nổi Hội thi Kể chuyện về tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
  ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH  
  LIÊN KẾT QUẢNG CÁO  
 
  Trang thông tin điện tử "TUỔI TRẺ NGHỆ AN"
Bản quyền thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An.
Ghi rõ nguồn gốc “Website tinhdoannghean.vn” khi phát hành thông tin từ website này
Mọi chi tiết xin liên hệ Cổng Thông tin điện tử: tinhdoannghean.vn - Email: tinhdoannghean@gmail.com
Địa chỉ: Số 22 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.565.207 - Fax: 0383.592.831
Trưởng Ban Biên tập: Đ/c Phạm Tuấn Vinh - UVBTV TW Đoàn, Bí Thư Tỉnh đoàn