Văn bản | Album ảnh | Liên hệ  
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  VIDEO CLIPS  
Loading the player...
  CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP  
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  

Văn phòng - 0383.565.207

Ban Tuyên giáo - 0383.844.572
Hôm nay: 704 | Tất cả: 18,111,553
  NỘI DUNG ĐANG TRIỂN KHAI  
  ĐỜI SỐNG THANH NIÊN > TÂM SỰ VỚI ĐOÀN  
Diễn Châu: Phát huy vai trò tuổi trẻ trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX.
Tin đăng ngày: 17/6/2015 - Xem: 2154
 

Diễn Châu là huyện đồng bằng ven biển, kinh tế phát triển, dân số 302.147 người. Trong đó có 60.150 ĐVTN (chiếm 19.9 % dân số toàn huyện): thanh niên nông thôn chiếm 70%; TN trường học chiếm 25%; TN cơ quan và lực lượng vũ trang chiếm 5%. 

Phát huy truyền thống của huyện anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tuổi trẻ Diễn Châu luôn giữ vững và phát huy được truyền thống cách mạng, năng động, cần cù, hiếu học, là lực lượng lớn đóng vai trò tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, luôn đi đầu thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia các hoạt động của Đoàn – Hội và phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh có hiệu quả. Các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện thường xuyên tổ chức cho thanh thiếu nhi học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực hằng ngày gắn với công việc, đời sống, các mối quan hệ của mỗi bạn trẻ, qua đó góp phần hình thành lớp thanh niên thời kỳ mới có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn; Trình độ của ĐVTN được nâng lên. Nhận thức của Thanh niên về lao động, nghề nghiệp và việc làm có nhiều chuyển biến tích cực, biết chủ động lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân. Nhiều tài năng trẻ, nhiều gương điển hình Thanh niên tiên tiến xuất hiện trên các lĩnh vực công tác, học tập, lao động, sản xuất phát triển kinh tế… Những năm qua, số đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng ngày càng tăng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện khóa XXIX, Các cấp bộ đoàn đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để triển khai thực hiện Nghị quyết. Sau 5 năm triển khai thực hiện, công tác Đoàn và phong trào TTN Huyện Diễn Châu tiếp tục có bước phát triển toàn diện, đạt được nhiều thành tích quan trọng trên các mặt công tác; được các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân đánh giá cao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIX.

Các cấp bộ Đoàn đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức theo hướng gần gũi, thiết thực, phát huy được trí tuệ của ĐVTN; coi trọng giáo dục thông qua hành động cụ thể của tổ chức Đoàn và ĐVTN; gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của Đảng, của đất nước, của Đoàn Thanh niên. Thông qua đó, nâng cao nhận thức của thanh niên về trách nhiệm trong xã hội, về xây dựng lối sống, nếp sống văn hoá. Các cấp bộ Đoàn đã quán triệt, triển khai cho ĐVTN thực hiện hiệu quả các nội dung, giải pháp về chính trị, tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Đẩy mạnh giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về Đảng; tích cực đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng; tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và Nghị quyết số 06 – NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện về nâng cao hiệu quả hoạt động công tác thanh niên giai đoạn 2011 – 2015 và những năm tiếp theo. Quán triệt, triển khai các nội dung trong Nghị quyết 02 của BCH Trung ương Đoàn “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên” thông qua các lớp tập huấn Đoàn - Hội - Đội; Đồng thời, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao nâng cao kiến thức, kỹ năng làm công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Toàn huyện mở được hơn 200 lớp quán triệt “6 bài học lý luận chính trị”, 250 lớp giáo dục Nghị quyết Đại hội Đảng, đoàn các cấp cho hơn 45.500 lượt ĐVTN; Phối hợp với nhà xuất bản Văn hoá thông tin Hà Nội xuất bản cuốn “Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên huyện Diễn Châu (1925 – 2011)”. Triển khai hiệu quả phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế, xã hội và Bảo vệ Tổ Quốc” và Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Trong 5 năm, có 30 công trình thanh niên cấp huyện, 1150 công trình, phần việc thanh niên cấp xã và hàng trăm công trình, phần việc thanh niên cấp Chi đoàn gắn liền với việc “Xây dựng nông thôn mới”; Phối hợp tổ chức 8 đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng; học sinh vượt khó, học giỏi; tặng quà cho các xã nghèo của Huyện Tương Dương, Kỳ Sơn... với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng. Phối hợp tổ chức 9 đợt hiến máu Tình nguyện với trên 4000 đơn vị máu; xây dựng được 5 căn nhà tình nghĩa; tu sửa hơn 120 căn nhà cho các gia đình chính sách, người nghèo. Mở 150 lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 2500 lượt ĐVTN. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội thành lập 46 tổ vay vốn với tổng dư nợ hơn 41 tỷ đồng tạo điều kiện cho ĐVTN lập nghiệp, làm kinh tế, phát triển sản xuất kinh doanh. Xây dựng Quỹ thanh niên lập nghiệp cấp huyện với hơn 260 triệu đồng. Tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 21.000 lượt ĐVTN. Tổ chức các giải thể dục thể thao và hơn 100 buổi biểu diễn văn nghệ, thu hút 2500 lượt ĐVTN tham gia.

 Trong 5 năm, số lượng cán bộ Đoàn các xã, thị trấn trưởng thành chuyển sang làm công tác Đảng, Chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị là 41 đ/c. Cấp huyện có 3 đ/c đi học cao cấp chính trị; 6 đ/c tham gia các lớp trung cấp chính trị; cấp cơ sở có 35 đ/c đồng chí tham gia lớp Trung cấp chính trị và nghiệp vụ, chuyên môn. Số lượng cán bộ Đoàn được đào tạo và tập huấn là 1000 đồng chí. Toàn huyện kết nạp được 12770 đoàn viên mới, Huyện đoàn đã tiến hành được 20 đợt kiểm tra chuyên đề. Làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc ban hành Nghị quyết số 06 – NQ/HU về nâng cao hiệu quả hoạt động công tác thanh niên giai đoạn 2011 – 2015 và những năm tiếp theo. Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở 5 lớp tìm hiểu về Đảng cho hơn 560 Đoàn viên ưu tú; giới thiệu 900 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, và đã kết nạp được 1029 đ/c vào Đảng.

Các hoạt động chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh: Hội đồng Đội các cấp, các liên đội đã tặng được hơn 1500 suất quà cho hơn 1500 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Các liên đội đã gây quỹ “Vì bạn nghèo” được 200 triệu đồng giúp đỡ hơn 1000 bạn có hoàn cảnh khó khăn... Xây dựng được 100 câu lạc bộ giúp nhau học tập; 76 đội tuyên truyền măng non hoạt động hiệu quả; Tổ chức và duy trì Hoạt động “Duyệt Nghi thức Đội” vào dịp Quốc khánh 2/9 hàng năm. 15200 em đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”, toàn huyện đã kết nạp mới 20.000 đội viên, phát triển 6000 đội viên đứng vào hàng ngũ của Đoàn.

 Các hoạt động, phong trào do Huyện Đoàn tổ chức, phát động ngày càng sáng tạo, sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân tốt. Uy tín, vai trò của tổ chức Đoàn đã được nâng lên và khẳng định rõ nét. Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên có nhiều nét mới thông qua việc xây dựng các mô hình Câu lạc bộ, đội, nhóm theo đặc thù, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn đã được quan tâm, chú trọng hơn. Những kết quả đạt được trong Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Huyện Diễn Châu đã góp phần tích cực và quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của Huyện Diễn Châu và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện khóa XXIX.

Trong thời gian tới, Tuổi trẻ Diễn Châu tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Đoàn và những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, ra sức học tập, rèn luyện, lao động và công tác; quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân toàn huyện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế - chính trị - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXX và Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp đã đề ra.

                                                                                   Lê Dũng – Phó Bí thư Huyện đoàn.

 

Đời sống Thanh niên khác:
Thanh Chương: Gần 300 đoàn viên, thanh niên tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2019 (10/11/2019)
Tương Dương: Hiệu quả từ triển khai thực hiện mô hình “Đội thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh trật tự” (8/11/2019)
Tương Dương: Phát huy hiệu quả mô hình “Cổng trường An toàn giao thông” (8/11/2019)
Tương Dương: Phát huy hiệu quả đội hình thanh niên tình nguyện sơ cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông (6/11/2019)
Nghĩa Đàn: Nhân rộng nét đẹp văn hóa với mô hình cổng trường an toàn giao thông (27/10/2019)
Qùy Châu: Chỉ đạo triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 – 2022. (5/11/2019)
Quế Phong: Phát huy hiệu quả của các Đội xử lý tình huống bất thường giao thông trên địa bàn huyện (5/11/2019)
Kỳ Sơn: Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019 (31/10/2019)
Quỳnh Lưu: Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác phòng, chống ma tuý (30/10/2019)
Quế Phong: Phát triển thành công mô hình kinh tế tập thể do thanh niên làm chủ (25/10/2019)
Tuổi trẻ Quỳ Hợp với ngày thứ 7 tình nguyện giúp dân giải quyết các thủ tục hành chính (25/10/2019)
Nghi Lộc: Xây dựng tuyến đường treo cờ kiểu mẫu (25/10/2019)
Nghi Lộc: Ra mắt CLB dân ca - ví dặm năm 2019 (23/10/2019)
Đoàn viên thanh niên Thành phố hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả đợt mưa lũ (23/10/2019)
Quỳnh Lưu: Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2019 (22/10/2019)
  TIN MỚI  
Thanh Chương: Gần 300 đoàn viên, thanh niên tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2019
Đô Lương: Tích cực triển khai xây dựng mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”
Nghi Lộc: Hoàn thành công tác kiểm tra đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019
Anh Sơn: Hiệu quả mô hình thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự
Quế Phong: Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên
Tân Kỳ: Hiệu quả bước đầu từ mô hình khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội năm 2019
Hưng Nguyên: Lan tỏa hình ảnh "Cổng trường giao thông
Khởi nghiệp từ niềm đam mê dành cho trẻ
  ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH  
  LIÊN KẾT QUẢNG CÁO  
 
  Trang thông tin điện tử "TUỔI TRẺ NGHỆ AN"
Bản quyền thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An.
Ghi rõ nguồn gốc “Website tinhdoannghean.vn” khi phát hành thông tin từ website này
Mọi chi tiết xin liên hệ Cổng Thông tin điện tử: tinhdoannghean.vn - Email: tinhdoannghean@gmail.com
Địa chỉ: Số 22 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.565.207 - Fax: 0383.592.831
Trưởng Ban Biên tập: Đ/c Phạm Tuấn Vinh - UVBTV TW Đoàn, Bí Thư Tỉnh đoàn