Văn bản | Album ảnh | Liên hệ  
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  VIDEO CLIPS  
Loading the player...
  CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP  
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  

Văn phòng - 0383.565.207

Ban Tuyên giáo - 0383.844.572
Hôm nay: 4,248 | Tất cả: 21,083,451
  NỘI DUNG ĐANG TRIỂN KHAI  
  TIN TỨC ĐOÀN - HỘI - ĐỘI > TIN TỨC ĐOÀN  
Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ Đoàn - yếu tố “then chốt” xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh
Tin đăng ngày: 11/8/2020 - Xem: 78
 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam; đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ. Ðể công tác Ðoàn và phong trào thanh, thiếu nhi thật sự vững mạnh, hiệu quả, bên cạnh các phương pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng...cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên thì công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Ðoàn đóng vai trò rất quan trọng.

Vị trí, vai trò của cán bộ Đoàn và quan điểm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn

Bác Hồ đã từng nói “Cán bộ là cái gốc của công việc”, mọi việc thành hay bại đều do cán bộ mà nên. Cán bộ Đoàn là “thủ lĩnh” của đoàn viên thanh niên, là người định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, là đội ngũ cán bộ xung kích trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đặc biệt trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Cán bộ đoàn ở mỗi cấp, mỗi địa phương, đơn vị là tấm gương cho đoàn viên, thanh niên noi theo. Do vậy đối với công tác Đoàn, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn luôn là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới là nhân tố quyết định sự vững mạnh của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Quan điểm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn là tuyển dụng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đảm bảo về số lượng và chất lượng, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Tuy nhiên, ngoài những yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, cán bộ Đoàn còn phải là người nhiệt tình, có năng khiếu, kỹ năng và đặc biệt là những người đi lên từ Đoàn.

Mục đích của bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ Đoàn

Ngày nay, trong bối cảnh sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước đang đi vào chiều sâu, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ đã và đang đặt ra cho chúng ta nhiều thời cơ, vận hội cũng như thách thức đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và cán bộ Đoàn nói riêng không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu ngang tầm với nhiệm vụ mới và quản lý nhà nước hiệu lực, hiệu quả; năng lực tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ Đoàn phải được nâng cao về mọi mặt. Mỗi cán bộ Đoàn cần thường xuyên cập nhật, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và sẵn sàng thay đổi khi cần thiết để kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Điều này có thể có được thông qua nhiều kênh như: tự rèn luyện, học tập, tích lũy kiến thức, đúc rút kinh nghiệm thông qua hoạt động thực tiễn…. trong số đó kênh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn là một trong những phương pháp “tiết kiệm” thời gian và hiệu quả nhất. Thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng, người cán bộ Đoàn được cung cấp và cập nhật hệ thống kiến thức bài bản cả về lý luận và kỹ năng về công tác Đoàn thanh niên, nắm vững và hiểu sâu hơn về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên, công tác thanh niên;…Đây cũng là một kênh hiệu quả để cán bộ Đoàn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Do đó, thông qua các chương trình đào tạo bồi dưỡng đó, cán bộ đoàn có cơ hội nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, gắn lý luận với hoạt động thực tiễn. Do vậy công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn cho cán bộ Đoàn là một yêu cầu thiết yếu cần được tổ chức thường xuyên, liên tục, có tính kế thừa, đổi mới.

Những giải pháp hiệu quả của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ

Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, trong nhiều năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã có nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ.

Để chất lượng cán bộ Đoàn được nâng cao thì cần quan tâm đến công tác tuyển dụng cán bộ, theo đó, nhiều năm qua việc tuyển dụng cán bộ Đoàn đã được thực hiện chặt chẽ trên cơ sở phối hợp giữa cấp ủy và Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp. Cán bộ được tuyển dụng đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại Quy chế 289, có kỹ năng, sở trường công tác phù hợp với đặc điểm công tác thanh thiếu nhi. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện tham mưu tốt cho cấp ủy quan tâm thực hiện công tác cán bộ Đoàn như tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp theo tiêu chuẩn quy định. Đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, đảm bảo đủ về số lượng, đạt về chất lượng, có tinh thần làm việc sáng tạo, năng động, nhiệt tình, đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.

Để thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn các cấp chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy các cấp trong việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ Đoàn, quan tâm dành tỷ lệ phù hợp đối với cán bộ Đoàn; cử cán bộ đi học nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, quản lý Nhà nước đối với cán bộ Đoàn. Bên cạnh đó, hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Đoàn, tiến hành khảo sát nhu cầu được tập huấn; thực hiện phân cấp trong bồi dưỡng cán bộ. 100% Đoàn cấp huyện và tương đương tổ chức lớp tập huấn phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Ở cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng với nội dung kiến thức được chuẩn bị đầy đủ như: tập huấn nghiệp vụ cho chức danh Bí thư Đoàn cơ sở; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn; tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng tổ chức Đoàn cho cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp; tập huấn cán bộ Đoàn khối doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… Nội dung bồi dưỡng, tập huấn tại các lớp tập huấn linh hoạt đối với từng đối tượng cụ thể, kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn; tập trung đặc biệt vào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; hình thức tuyên truyền thường xuyên được sáng tạo, đổi mới…

Trong thời gian qua, công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Đoàn đã được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đặc biệt quan tâm, do vậy, thời gian tới việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn cần được tiếp tục đẩy mạnh nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ; thay đổi tư duy, suy nghĩ chậm cầu tiến của đội ngũ cán bộ; chứng tỏ bản lĩnh kiên cường của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An nói riêng./.

Tùng Linh - Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn

Tin tức Đoàn - Hội - Đội khác:
Nghệ An: Ấm áp “Đèn lồng yêu thương” (25/9/2020)
Đảm bảo an toàn giao thông tại các bến đò ngang (25/9/2020)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH TỔ CHỨC KỲ SINH HOẠT TOÀN ĐOÀN THÁNG 9 VỚI CHỦ ĐỀ “TUỔI TRẺ NGHỆ AN TỰ HÀO TIẾN BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG”. (24/9/2020)
Quế Phong: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020, triển khai chương trình công tác năm học 2020 - 20212019-2020. (24/9/2020)
Nghệ An: Hội thi Rung Chuông vàng “Học sinh với văn hóa giao thông" (24/9/2020)
ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY CP TTH GROUP TỔ CHỨC ”TRUNG THU YÊU THƯƠNG" CHO CÁC BỆNH NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN. (24/9/2020)
Hội nghị Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 (24/9/2020)
Thanh Chương: Tổ chức Tổng kết công tác Đoàn – Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2019-2020; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021; Tổng kết chiến dịch TNTN hè năm 2020. (24/9/2020)
Diễn Châu: Sôi nổi kỳ sinh hoạt toàn Đoàn tháng 9 với chủ đề “ Tuổi trẻ Nghệ An tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” (23/9/2020)
Quỳ Châu: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 (23/9/2020)
Nghệ An: Ngày hội “Đoàn Thanh niên với an toàn giao thông” năm 2020 (23/9/2020)
Tuổi trẻ Công an Nghệ An sối nổi tổ chức sinh hoạt toàn Đoàn "tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" (23/9/2020)
Nghĩa Đàn: Sinh hoạt toàn Đoàn tháng 9 năm 2020 với chủ đề "Tuổi trẻ Nghệ An tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" (23/9/2020)
Kỳ Sơn: Tổ chức Hội Nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. (23/9/2020)
Nghĩa Đàn: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (23/9/2020)
  TIN MỚI  
Nghệ An: Ấm áp “Đèn lồng yêu thương”
Đảm bảo an toàn giao thông tại các bến đò ngang
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH TỔ CHỨC KỲ SINH HOẠT TOÀN ĐOÀN THÁNG 9 VỚI CHỦ ĐỀ “TUỔI TRẺ NGHỆ AN TỰ HÀO TIẾN BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG”.
Quế Phong: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020, triển khai chương trình công tác năm học 2020 - 20212019-2020.
Nghệ An: Hội thi Rung Chuông vàng “Học sinh với văn hóa giao thông"
ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY CP TTH GROUP TỔ CHỨC ”TRUNG THU YÊU THƯƠNG" CHO CÁC BỆNH NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN.
Hội nghị Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020
Thanh Chương: Tổ chức Tổng kết công tác Đoàn – Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2019-2020; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021; Tổng kết chiến dịch TNTN hè năm 2020.
  ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH  
  LIÊN KẾT QUẢNG CÁO  
 
  Trang thông tin điện tử "TUỔI TRẺ NGHỆ AN"
Bản quyền thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An.
Ghi rõ nguồn gốc “Website tinhdoannghean.vn” khi phát hành thông tin từ website này
Mọi chi tiết xin liên hệ Cổng Thông tin điện tử: tinhdoannghean.vn - Email: tinhdoannghean@gmail.com
Địa chỉ: Số 22 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.565.207 - Fax: 0383.592.831
Trưởng Ban Biên tập: Đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn