Văn bản | Album ảnh | Liên hệ  
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  VIDEO CLIPS  
Loading the player...
  CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP  
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  

Văn phòng - 0383.565.207

Ban Tuyên giáo - 0383.844.572
Hôm nay: 7,988 | Tất cả: 15,299,136
  NỘI DUNG ĐANG TRIỂN KHAI  
  ĐỘI TNTP HCM > BÀI VIẾT  
Nâng cao vai trò phụ trách của Đoàn đối với Đội TNTP Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.
Tin đăng ngày: 14/5/2014 - Xem: 16950
 

Hiện nay, toàn tỉnh Nghệ An có 21 Hội đồng Đội cấp huyện; 480 Hội đồng Đội cấp xã, phường, thị trấn và 950 liên Đội với 311.270 Đội viên trên tổng số 426.601 thiếu niên, nhi đồng.Trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Với tinh thần “Tất cả vì đàn em thân yêu”, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, nếp sống cho thiếu niên nhi đồng.

Các hoạt động có nhiều đổi mới về quy mô và chiều sâu, tiêu biểu là Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”, “Liên hoan thiếu nhi nghèo vượt khó”, Chương trình “Tết ấm miền Tây”, chương trình tặng “Nhà bán trú dân nuôi”, “Ngôi nhà thắp sáng ước mơ” cho các em thiếu niên, nhi đồng các huyện miền núi cao… Hướng dẫn thiếu niên, nhi đồng học tập 5 điều Bác Hồ dạy, thực hiện đạt hiệu quả cao Cuộc vận động “Thiếu nhi Nghệ An làm theo lời Bác”, chương trình “Rèn luyện Đội viên” sửa đổi; nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Vòng tay bè bạn”, phong trào “Kế hoạch nhỏ” với nhiều mô hình hoạt động, cách làm hay, phù hợp với tình hình thực tiễn… Công tác bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách và chỉ huy Đội ngày càng được tăng cường; các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thiếu nhi, phụ trách Đội cơ sở được tổ chức hàng năm với nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình công tác tại các đơn vị. Đoàn các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể trong việc khai thác nguồn lực, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, xây dựng Đội vững mạnh về tổ chức và nâng cao hiệu quả các phong trào.

Hoạt động giữa giờ của các em học sinh trường THCS Tam Sơn - Anh Sơn

Song, bên cạnh những mặt mạnh, những kết quả đạt được từ công tác phụ trách, chỉ đạo hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh, công tác chăm sóc giáo dục thiếu nhiên nhi đồng và xây dựng tổ chức Đội vẫn còn không ít khó khăn, thách thức như: Công tác Đội và phong trào thiếu nhi ở một số địa phương, đơn vị còn chưa thực sự được quan tâm chỉ đạo, hiệu quả chưa cao; sư quan tâm, dành nguồn lực cho công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi và xây dựng Đội còn chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra; quá trình tổng kết, đúc rút kinh nghiệm thực tiễn, xây dựng mô hình và các giải pháp chỉ đạo thực tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi còn yếu, chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Chất lượng, hiệu quả, tính hấp dẫn của phong tràocòn ở mức cầm chừng; nội dung hoạt động Đội chưa theo kịp với sự biến đổi nhận thức, tâm sinh lý của thiếu nhi; việc củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động Đội tại các xã, trường học miền núi cao còn gặp nhiều khó khăn; cơ sở vật chất, dụng cụ, tài liệu phục vụ cho hoạt động Đội còn thiếu thốn; hoạt động Đội trên địa bàn dân cư chưa có nhiều đổi mới. Đội ngũ cán bộ Đoàn tham gia phụ trách công tác Đội còn ít, thường xuyên biến động, nhiều giáo viên - Tổng phụ trách Đội phải làm công tác kiêm nhiệm, một số anh chị kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội còn hạn chế. Công tác thông tin, tuyên truyền về tổ chức và hoạt động Đội chưa được quan tâm đúng mức; Công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa, thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi đã được quan tâm đầu tư, tuy nhiên chưa tương xứng nên hiệu quả công tác của một số giáo viên - Tổng phụ trách Đội chưa cao; Công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường, Đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng chưa cụ thể, thiếu đồng bộ, chặt chẽ nên hiệu quả còn hạn chế.

Nhằm đáp ứng được yêu cầu tình hình mới trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi, với vai trò trách nhiệm của mình là phụ trách và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, trong thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh cần phải có sự đầu tư lâu dài, có chiều sâu, mang tính khoa học và thực tiễn, tập trung giải quyết các nhóm vấn đề sau:

Thứ nhất, Nâng cao trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục về nhiệm vụ của tổ chức Đoàn đối công tác Đội và phong trào thiếu nhi nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Khẳng định vai trò của tổ chức Đội trong sự phát triển của tổ chức Đoàn với phương châm chỉ đạo là “Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước”.

Thứ hai, Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu" trong toàn Đoàn, tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: Xây dựng đội ngũ phụ trách thiếu nhi đủ năng lực, nhiệt tình, tâm huyết, yêu trẻ; thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách thiếu nhi ở cơ sở; tiếp tục duy trì, đẩy mạnh và nhân rộng phong trào tình nguyện, vận động xã hội chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, giúp đỡ trẻ em đặc biệt khó khăn và con em các gia đình chính sách, học sinh tại các đơn vị miền núi khó khăn thông qua chương trình hỗ trợ xây dựng nhà bán trú dân nuôi, "Tết ấm miền Tây", "Ngôi nhà thắp sáng ước mơ", quyên góp quần áo, sách vở, đồ dùng học tập và trao học bổng cho học sinh nghèo... giúp đỡ các em học sinh bỏ học có điều kiện quay lại trường.

Thứ ba, Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi theo hướng gắn sinh hoạt, hoạt động của Đội và phong trào thiếu nhi với những vấn đề thiết thực đối với thiếu nhi trong nhà trường, ở địa bàn dân cư. Đối với thiếu nhi trong nhà trường, tập trung thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Chương trình Rèn luyện đội viênsửa đổi, Dự bị đội viên, sao nhi đồng; chú trọng các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức các trò chơi dân gian, chương trình “Học từ thiên nhiên” trong nhà trường. Đối với thiếu nhi ở địa bàn dân cư, tăng cường tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi vận động, sân chơi lưu động, tiếp tục duy trì chương trình “Tiếng kẻng học bài”, “Thi nghi thức Đội”, “Đêm hội trăng rằm”... Ngoài ra, cần đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi thông qua các loại hình hoạt động, như: các câu lạc bộ sở thích, đội tuyên truyền măng non, chương trình “Ai bén nhạy”, tổ chức “Học kỳ quân đội” cho học sinh trung học cơ sở.

Thứ tư, Đoàn Thanh niên chủ động và tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cụ thể hóa các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước sát với nhu cầu thực tế của công tác thiếu niên, nhi đồng của địa phương. Đặc biệt là quan tâm thực hiện chế độ, chính sách cho Giáo viên – Tổng phụ trách Đội; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, các thiết chế văn hóa, học tập, vui chơi giải trí cho thiếu nhi, các Nhà thiếu nhi cấp tỉnh và huyện.

Hội thi Giáo viên TPT Đội giỏi huyện Diễn Châu năm học 2013-2014

Thứ năm, Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phụ trách Đội các cấp đủ về số lượng, giỏi về kỹ năng, sâu về nghiệp vụ; theo hướng trẻ hoá, chuyên trách để tham gia giáo dục các em đội viên, thấm nhuần ý thức và tư tưởng trong công tác Đội. Thông qua phong trào của Đoàn để phát hiện những đoàn viên tích cực, yêu thích trẻ, có khả năng tập hợp, có kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể để bồi dưỡng họ trở thành những cán bộ phụ trách Đội chuyên nghiệp tham gia công tác phụ trách Đội trên địa bàn dân cư, đồng thời hàng năm Đoàn cần phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, Ban Giám hiệu các trường để chỉ đạo, lựa chọn, bồi dưỡng giáo viên – Tổng phụ trách Đội đảm bảo tiêu chuẩn và yêu cầu đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại các trường học. Thường xuyên tổ chức các hội thi, các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình trong công tác phụ trách cũng như hoạt động Đội. Chú trọng đến việc bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác thiếu nhi cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, đây chính là giải pháp quan trọng quyết định đến chất lượng hoạt động đội trong và ngoài nhà trường. 

Xây dựng Đội vững mạnh là xây dựng Đoàn trước một bước; vai trò phụ trách, dìu dắt của Đoàn đối với Đội TNTP Hồ Chí Minh cần phải được quan tâm thường xuyên; công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt. Vì vậy, tổ chức Đoàn các cấp, các đồng chí cán bộ Đoàn, Đội và những người làm công tác thiếu nhi cần phải đi sâu vào nghiên cứu, sáng tạo để tham mưu, triển khai những biện pháp hữu hiệu góp phần xây dựng tổ chức Đội, phong trào thiếu nhi tỉnh Nghệ An ngày một vững mạnh và chất lượng hơn, tạo động lực, hành trang để đội viên, thiếu nhiên, nhi đồng tỉnh nhà được học tập, vui chơi, rèn luyện và trở thành những đoàn viên ưu tú, công dân có ích cho xã hội./.

Dương Hoàng Vũ – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội, Hội Sinh viên tỉnh

Đội TNTP HCM khác:
Diễn Châu: Sôi nổi các hoạt động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 (15/10/2018)
Thái Hoà: Thiếu nhi và các hành trình giáo dục truyền thống về với địa chỉ đỏ (12/10/2018)
Thái Hòa: tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 và tích cực tham gia cuộc thi "Đọc sách vì tương lai" (9/10/2018)
Kỳ Sơn: Các hoạt động “Giờ ra chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo” (4/10/2018)
Nghi Lộc: Chỉ đạo thực hiện mô hình điểm giờ ra chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo (4/10/2018)
Thái Hòa: Khối Liên đội tổ chức ký cam kết thực hiện tốt về An toàn giao thông năm học 2018-2019 (17/9/2018)
Yên Thành: Phát động chủ đề công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019 “Thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm” (7/9/2018)
Kỳ Sơn: Thăm hỏi, tặng quà học sinh nhân dịp Khai giảng năm học mới (6/9/2018)
Quế Phong: Hiệu quả mô hình giáo dục lòng yêu nước, tương thân tương ái trong thiếu niên, nhi đồng (3/9/2018)
Anh Sơn: Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019 (28/8/2018)
Nghệ An: Gặp gỡ, giao lưu giữa thiếu nhi với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (13/8/2018)
Diễn Châu: Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp của giáo viên làm TPT Đội trong trường học bằng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo năm học 2017 - 2018 (7/8/2018)
Quỳ Hợp: Hành trình về địa chỉ đỏ của các Liên đội trường học trên địa bàn huyện (22/6/2018)
Kỳ Sơn: Tết Thiếu nhi đến sớm với trẻ em xã biên giới Na Loi (26/5/2018)
Thái Hòa: Đa dạng hóa các hoạt động tháng 5 gắn với chủ điểm "Tự hào Đội ta" (16/5/2018)
  TIN MỚI  
Giống tỏi Nhật bén duyên trên đất Nghệ
Nữ sinh Nghệ An chinh phục danh hiệu sinh viên xuất sắc Trường Đại học Ngoại ngữ
Nghị lực nữ sinh xứ Nghệ
Xúc động trước một tấm gương vượt khó ở Nghệ An
Hai lớp trường huyện ở Nghệ An có 100% học sinh đậu đại học
Trường CĐSP Nghệ An: Sinh hoạt toàn đoàn tháng 10, hướng tới 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Viêt Nam 20/10/1930 - 20/10/2018
Kỳ Sơn: Bát cháo tình thương hướng về 50 năm chiến thắng Truông Bồn
Đô Lương: Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018)
  ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH  
  LIÊN KẾT QUẢNG CÁO  
 
  Trang thông tin điện tử "TUỔI TRẺ NGHỆ AN"
Bản quyền thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An.
Ghi rõ nguồn gốc “Website tinhdoannghean.vn” khi phát hành thông tin từ website này
Mọi chi tiết xin liên hệ Cổng Thông tin điện tử: tinhdoannghean.vn - Email: tinhdoannghean@gmail.com
Địa chỉ: Số 22 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.565.207 - Fax: 0383.592.831
Trưởng Ban Biên tập: Đ/c Phạm Tuấn Vinh - UVBTV TW Đoàn, Bí Thư Tỉnh đoàn