Văn bản | Album ảnh | Liên hệ  
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  VIDEO CLIPS  
Loading the player...
  CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP  
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  

Văn phòng - 0383.565.207

Ban Tuyên giáo - 0383.844.572
Hôm nay: 295 | Tất cả: 26,047,344
  NỘI DUNG ĐANG TRIỂN KHAI  
  SỰ KIỆN NỔI BẬT > TIN CHÍNH TRỊ  
Nhiều ý kiến tâm huyết được đóng góp tại Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tin đăng ngày: 15/5/2020 - Xem: 2166
 

Trong không khí khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và đoàn kết, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tỉnh đoàn, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã tập trung trí tuệ đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực, có trách nhiệm đảm bảo chất lượng vào các văn kiện quan trọng như: Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội; tham gia vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo chính trị Đại hội XX Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. 

Nhìn chung các ý kiến tham luận tại Đại hội và thảo luận đều đồng tình với những đánh giá về kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, khuyết điểm và những bài học kinh nghiệm được đề cập trong Báo cáo chính trị; làm rõ hơn những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, khuyết điểm và những bài học kinh nghiệm; đồng thời cụ thể hóa hơn chỉ tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp để thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu tham luận với chủ đề “Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng tại cơ quan Tỉnh đoàn”, đại biểu Nguyễn Thị Quỳnh, Phó Bí thư Chi bộ Tổ chức - Tuyên giáo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn cho rằng: Công tác định hướng, giáo dục tư tưởng cho các cán bộ, đảng viên được xem là nhiêm vụ quan trọng trong việc góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Với vai trò là cánh tay phải đắc lực của Đảng, nhiêm vụ đó càng trở nên quan trọng đối với các cán bộ, đảng viên và quần chúng đang sinh hoạt và làm việc tại cơ quan Tỉnh đoàn. 

Đại biểu Nguyễn Thị Quỳnh, Phó Bí thư Chi bộ Tổ chức - Tuyên giáo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn phát biểu tham luận với chủ đề “Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng tại cơ quan Tỉnh đoàn”

Đồng chí cũng đề xuất một số giải pháp về công tác định hướng, giáo dục tư tưởng cho các cán bộ, đảng viên như: Đảng ủy cần tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị như tham gia lớp bồi dưỡng Trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, các lớp tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để cán bộ đoàn trong cơ quan được có cơ hội học tập trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng. Đồng thời khích lệ, biểu dương, khen thưởng cho những cán bộ, đảng viên và quần chúng có thành tích xuất sắc trong công tác, tạo động lực phấn đấu, thi đua sôi nổi trong Đảng bộ cơ quan; mỗi cán bộ, đảng viên cơ quan Tỉnh đoàn cần làm tốt công tác nêu gương; tiếp tục xây dựng các điển hình học tập và làm theo lời Bác trong các Chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; tiếp tục xây dựng các chi bộ 5 tốt, định kỳ tổ chức đánh giá, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình để trở thành các Chi bộ kiểu mẫu; làm tốt quy chế dân chủ cơ sở; việc bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ phải khách quan, lấy lợi ích tập thể lên trên hết; không vị kỷ cá nhân; không chia bè kết phái; cán bộ, đảng viên trong cơ quan phải biết tôn vinh đồng chí, đồng nghiệp. 

 

Đại biểu Nguyễn Hồ Phước, Bí thư Chi bộ Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn một số giải pháp nhằm phát huy tính dân chủ trong công tác xây dựng Đảng tại Đảng ủy cơ quan Tỉnh đoàn

Đại biểu Nguyễn Hồ Phước, Bí thư Chi bộ Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn thì việc phát huy tính dân chủ, tạo sự đoàn kết nội bộ đã góp phần thúc đẩy quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Đồng chí cũng chỉ rõ việc thực hành dân chủ trong Đảng tại cơ quan Tỉnh đoàn trong một số thời điểm, một số nội dung còn chưa phát huy hết, như: Việc phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt tại một số Chi bộ trong cơ quan tại một số thời điểm chưa được quan tâm đúng mức. Không khí sinh hoạt tại Chi bộ chưa thực sự cởi mở, nội dung sinh hoạt chưa được Chi bộ thảo luận trước, chủ yếu do Bí thư chuẩn bị. Tinh thần tự phê bình và phê bình còn hạn chế, việc tham gia phát biểu ý kiến của đảng viên trong cuộc họp còn ít, nhất là đảng viên trẻ. Một số Chi bộ chưa gợi ý nội dung trọng tâm cần thảo luận và tạo bầu không khí cởi mở để đảng viên phát biểu bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình. 

Theo đó đồng chí cũng đưa ra một số giải pháp: cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở thông qua việc toàn thể đảng viên, cán bộ cơ quan đều được biết, tham gia góp ý vào các loại quy chế hoạt động của cơ quan; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng cán bộ trong cơ quan đúng quy trình, dân chủ, tổ chức tuyển dụng, thuyên chuyển cán bộ đúng quy trình, tiêu chuẩn, công khai, dân chủ, minh bạch; đảm bảo đời sống, vật chất, tinh thần cho mỗi cán bộ, đảng viên nên cần tiếp tục chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ,đảng viên; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban Thanh tra nhân dân trong việc giám sát, kiểm tra việc triển khai quy chế dân chủ của cơ quan.

Đồng chí Phan Trọng Lộc, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban quản lý khu Di tích Lịch sử Truông Bồn đưa ra một số giải pháp quan trọng để tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Tham luận về hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Cơ quan Tỉnh đoàn, đại biểu Phan Trọng Lộc, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban quản lý khu Di tích Lịch sử Truông Bồn cũng nhấn mạnh và làm rõ thêm một số kết quả, chỉ ra một số tồn tại và đưa ra một số giải pháp quan trọng như việc đăng ký học tập làm theo của mỗi cán bộ, đảng viên phải gắn với các công trình, phần việc cụ thể, không đăng ký chung chung, phải có sự phê duyệt và giám sát chặt chẽ của chi bộ, đảng bộ, để trong các kỳ sinh hoạt chi bộ có đánh giá quá trình thực hiện, làm cơ sở đánh giá xếp loại cuối năm; cần phải có một chuyên trang về học tập và làm theo lời Bác để cung cấp thông tin, tài liệu cho cán bộ đảng viên nghiên cứu, đăng tải những hình ảnh, câu chuyện đẹp của cán bộ đảng viên, đoàn viên thanh niên nhằm lan tỏa tinh thần học tập và làm theo; trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ cần phải lồng ghép nội dung học tập làm theo với tinh thần thực chất, không làm hình thức, đối phó thông qua việc phân công đảng viên chuẩn bị một câu chuyện về Bác Hồ hoặc một nội dung liên quan đến học tập làm theo của đoàn viên thanh niên báo cáo tại Chi bộ…

 

Đại biểu Chu Quang Huy, Phó Bí thư Chi bộ Phong trào - Trường học, Phó trưởng ban TTNTH Tỉnh đoàn cho rằng “Nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng viên”là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng đảng

Đại biểu Chu Quang Huy, Phó Bí thư Chi bộ Phong trào - Trường học, Phó Trưởng ban TTNTH Tỉnh đoàn cho rằng “Nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng viên” là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng đảng - đây cũng là nhiệm vụ gắn chặt với hoạt động chuyên môn của mỗi Đảng viên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy. Đồng chí cũng làm rõ thêm một số kết quả mà toàn Đảng bộ đã nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, thực hiện, xây dựng tập thể Đảng bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất và đưa ra 4 nhóm giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng viên đó là: Đảng viên phải là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện nhiệm vụ chính trị với tâm thế chủ động, trách nhiệm, quyết liệt và sáng tạo; đánh giá cán bộ, đảng viên kịp thời, khách quan, chính xác, thuyết phục; cường công tác kiểm tra, giám sát từ nhiều kênh đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và tính gương mẫu của đảng viên trong công tác và cuộc sống. 

Với nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của đại biểu tham dự Đại hội sẽ góp phần hoàn thiện Báo cáo chính trị; đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ sát hợp với tình hình thực tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (lược ghi)

 

Sự kiện nổi bật khác:
Nghĩa Đàn: Triển khai xây dựng 35 mô hình đoạn đường thanh niên tự quản sáng – xanh – sạch – đẹp (29/10/2021)
Nghĩa Đàn: Toạ đàm kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam(15/10/1956 - 15/10/2021) (20/10/2021)
Nghĩa Đàn: Tổ chức ngày chủ nhật xanh chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2021) (4/10/2021)
Tương Dương: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội năm 2021 (4/10/2021)
Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 – 2021 (1/10/2021)
Nghĩa Đàn: Chỉ đạo thành công Đại hội Đại biểu Đoàn trường THPT Cờ Đỏ khóa 36, nhiệm kỳ 2021-2022 (28/9/2021)
Nghĩa Đàn: Sinh  hoạt câu lạc bộ Lý luận trẻ quý III năm 2021 (24/9/2021)
Vui Tết trung thu đặc biệt (19/9/2021)
Tương Dương: Tuổi trẻ huyện Tương Dương làm đèn lồng tặng cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (17/9/2021)
Tương Dương: Tuổi trẻ Tương Dương chủ động ứng phó với bão (10/9/2021)
Nghĩa Đàn: Sáng tạo Slogan tuyên truyền phòng chống dịch covid-19 (30/8/2021)
Cửa Lò: Hoạt động của Đội Thanh niên tình nguyện (26/8/2021)
Cửa Lò: Nhiều hoạt động chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (19/8/2021)
Hoàng Mai: Tuổi trẻ tuyến đầu không ngại khó khăn, thầm lặng đóng góp sức trẻ trong cuộc chiến chống Covid-19 (17/8/2021)
Nghệ An: Ngày hội Chiến sỹ Hoa phượng đỏ năm 2021 (15/8/2021)
  TIN MỚI  
Tuổi trẻ Anh Sơn đồng loạt tổ chức sinh hoạt toàn đoàn với chủ đề
Nghĩa Đàn: Tập huấn chuyển giao tiến bộ Khoa học kỹ thuật năm 2021
Thành phố Vinh: Tổ chức ra quân thực hiện ngày Chủ nhật Xanh tháng 12 năm 2022.
Thái Hòa: Sinh hoạt Đoàn tháng 12 với chủ đề Quê hương trong trái tim Bác
Nghệ An: Nhiều sáng kiến của thanh niên xuất khẩu được hỗ trợ nguồn vốn vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu.
Thanh Chương: Tổ chức sinh hoạt toàn đoàn trực tuyến tháng 12 năm 2021 với chủ đề “Quê hương trong trái tim Bác”
Tuổi trẻ Nghệ An khắc ghi lời Bác dạy
Nghệ An: Tổ chức Ngày hội Tình nguyện Quốc gia năm 2021
  ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH  
  LIÊN KẾT QUẢNG CÁO  
 
 

Trang thông tin điện tử "TUỔI TRẺ NGHỆ AN"
Bản quyền thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An.
Ghi rõ nguồn gốc “Website tinhdoannghean.vn” khi phát hành thông tin từ website này
Mọi chi tiết xin liên hệ Cổng Thông tin điện tử: tinhdoannghean.vn - Email: tinhdoannghean@gmail.com
Địa chỉ: Số 22 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.565.207 - Fax: 02383.592.831
Trưởng Ban Biên tập: Đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn