Văn bản | Album ảnh | Liên hệ  
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  VIDEO CLIPS  
Loading the player...
  CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP  
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  

Văn phòng - 0383.565.207

Ban Tuyên giáo - 0383.844.572
Hôm nay: 2,393 | Tất cả: 21,073,791
  NỘI DUNG ĐANG TRIỂN KHAI  
  TIN TỨC ĐOÀN - HỘI - ĐỘI > TIN TỨC ĐOÀN  
“Phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc góp phần tham gia công tác xây dựng Đảng”
Tin đăng ngày: 1/2/2020 - Xem: 2724
 

Trong giai đoạn hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên phải phát huy cao nhất tinh thần xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo, kịp thời tìm ra những giải pháp khả thi để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, công tác được giao.

 

Đồng chí Trần Văn Biên - Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh cột sống, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tỉnh tham luận tại Diễn đàn

Tham luận tại Diễn đàn "Đảng trong trái tim người trẻ", đồng chí Trần Văn Biên - Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh cột sống, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tỉnh cho biết với vai trò là đội hậu bị tin cậy của Đảng, trong thời gian vừa qua, tuổi trẻ Nghệ An nói chung và Ngành Y tế Nghệ An Nói riêng đã làm tốt công tác tham mưu cho Cấp uỷ Đảng trong Công tác Phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc góp phần tham gia công tác xây dựng Đảng.

Trí tuệ, tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ đã tích cực chủ động tham gia cải cách hành chính, xây dựng tổ chức đoàn, Xây dựng Đảng và chính Quyền, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng...

Đoàn Thanh niên, với tư cách là tổ chức của những người cộng sản trẻ tuổi, hạt nhân của sự đoàn kết, tập hợp thanh niên thành lực lượng chính trị mạnh mẽ chung quanh Đảng, thể hiện sức sống trẻ trung, xung kích, sáng tạo, góp phần bồi đắp xây dựng thế hệ thanh niên có sức sống, có chí tiến thủ và vững vàng về nhận thức chính trị. Đặc biệt hơn, trong giai đoạn hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên phải phát huy cao nhất tinh thần xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo, kịp thời tìm ra những giải pháp khả thi để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, công tác được giao.

Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng hiện nay vẫn còn một số hạn chế như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên để đề xuất với tổ chức đảng có lúc chưa kịp thời, một số ít đảng viên trẻ chưa nêu cao tính tiên phong, đi đầu. Để phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng Đảng thời gian tới, đồng chí Trần Văn Biên đề xuất một số ý kiến và giải pháp cụ thể:

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp phải phân tích đầy đủ yếu tố khách quan và chủ quan tác động đến hoạt động của tố chức đoàn trong tham gia xây dựng tố chức cơ sở đảng, nắm vững quan điểm chỉ đạo, chủ trương, biện pháp, phương hướng, mục tiêu, yêu cầu và những hướng dẫn quy định cụ thể của trên; xây dựng kế hoạch, nội dung và phương hướng tố chức tiến hành hoạt động tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng của tổ chức đoàn đạt chất lượng và hiệu quả cao, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh.

Hai là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đoàn viên thanh niên; quán triệt đến từng chi bộ, từng đảng viên về trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, phát triển Đảng cho đoàn viên thanh niên. Đây là biện pháp quan trọng có ý nghĩa hàng đầu nhằm nâng cao nhận thức cho mọi đoàn viên thanh niên trong chi đoàn thấu suốt các chủ trương, biện pháp lãnh đạo của chi bộ, nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị.

Ba là, triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời đại mới “Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn” và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn. Trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch ra sức dùng chiến lược “diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng Việt Nam, mà đối tượng của chúng chủ yếu là thanh niên những chủ nhân tương lai của đất nước. Vì vậy, Đoàn Thanh niên các cấp phải làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng niềm tin, lối sống, đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có ước mơ, khát vọng, lý tưởng cao đẹp, sống kiên định với mục tiêu, lý tưởng đúng đắn của mình, sống vì mọi người, sống có ích cho gia đình, xã hội, cống hiến cho quê hương, đất nước... là rất quan trọng trong giai đoạn cách mạng hiện nay, bởi chỉ có trên cơ sở xây dựng được những con người như vậy, chúng ta mới thực hiện được nhiệm vụ cách mạng mà Đảng giao phó.

Bốn là, tạo điều kiện giao cho thanh niên thực hiện những phần việc đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích, giúp thanh niên có điều kiện phát huy khả năng, bộc lộ suy nghĩ, nguyện vọng, nhận thức để có hướng động viên khuyến khích cái đúng, cái được, uốn nắn kịp thời những sai sót, yếu kém

Đảng ta đã khẳng định: Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên sẽ tiếp tục đấy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng chính trị tới các đoàn viên thanh niên, tăng cường tổ chức các hoạt động thiết thực như tiếp tục triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời đại mới “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” trong đoàn viên thanh niên; sinh hoạt chủ đề “Thanh niên sống đẹp, sống có ích” và các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời tập trung xây dựng, củng cố cơ sở đoàn vững mạnh về mọi mặt, phát huy cao nhất tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên... tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên phấn đấu và trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đây cũng chính là mục tiêu mà Đoàn thanh niên các cấp hướng đến trong thời gian tới để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (lược ghi)

 

Tin tức Đoàn - Hội - Đội khác:
Quỳ Châu: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 (23/9/2020)
Nghệ An: Ngày hội “Đoàn Thanh niên với an toàn giao thông” năm 2020 (23/9/2020)
Tuổi trẻ Công an Nghệ An sối nổi tổ chức sinh hoạt toàn Đoàn "tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" (23/9/2020)
Nghĩa Đàn: Sinh hoạt toàn Đoàn tháng 9 năm 2020 với chủ đề "Tuổi trẻ Nghệ An tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" (23/9/2020)
Kỳ Sơn: Tổ chức Hội Nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. (23/9/2020)
Nghĩa Đàn: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (23/9/2020)
Con Cuông: Sôi nổi các hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh. (23/9/2020)
Kỳ Sơn : Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Đội cho cho đội ngũ phụ trách Đội và Ban Chỉ huy Liên đội năm học 2020 – 2021 (23/9/2020)
Hoàng Mai: Sinh hoạt toàn Đoàn tháng 9 (23/9/2020)
Nghệ An: Sôi nổi sinh hoạt toàn Đoàn – Khởi đầu đợt hoạt động cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (23/9/2020)
Nam Đàn: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2019 - 2020 (22/9/2020)
Quỳ Hợp: Khai mạc lớp bóng đá cộng đồng HHQ năm 2020 tại xã Minh Hợp. (22/9/2020)
Bàn giao nhà Khăn quàng đỏ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Quỳ Hợp. (22/9/2020)
Diễn Châu: Ra quân trồng cây xanh chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh tại xã Diễn Lộc (22/9/2020)
Thành phố Vinh: Tổ chức Kỳ sinh hoạt toàn Đoàn tháng 9 năm 2020 với chủ đề "Tuổi trẻ Nghệ An tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" (22/9/2020)
  TIN MỚI  
Quỳ Hợp: Trao nhà Khăn hồng tình nguyện - Món quà cho học sinh nghèo yên tâm đến trường
Quỳ Châu: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021
Nghệ An: Ngày hội “Đoàn Thanh niên với an toàn giao thông” năm 2020
Tuổi trẻ Công an Nghệ An sối nổi tổ chức sinh hoạt toàn Đoàn "tự hào tiến bước dưới cờ Đảng"
Nghĩa Đàn: Sinh hoạt toàn Đoàn tháng 9 năm 2020 với chủ đề "Tuổi trẻ Nghệ An tự hào tiến bước dưới cờ Đảng"
Kỳ Sơn: Tổ chức Hội Nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021.
Nghĩa Đàn: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Con Cuông: Sôi nổi các hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh.
  ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH  
  LIÊN KẾT QUẢNG CÁO  
 
  Trang thông tin điện tử "TUỔI TRẺ NGHỆ AN"
Bản quyền thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An.
Ghi rõ nguồn gốc “Website tinhdoannghean.vn” khi phát hành thông tin từ website này
Mọi chi tiết xin liên hệ Cổng Thông tin điện tử: tinhdoannghean.vn - Email: tinhdoannghean@gmail.com
Địa chỉ: Số 22 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.565.207 - Fax: 0383.592.831
Trưởng Ban Biên tập: Đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn