Văn bản | Album ảnh | Liên hệ  
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  VIDEO CLIPS  
Loading the player...
  CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP  
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  

Văn phòng - 0383.565.207

Ban Tuyên giáo - 0383.844.572
Hôm nay: 4,105 | Tất cả: 20,075,348
  NỘI DUNG ĐANG TRIỂN KHAI  
  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH > BÀI VIẾT  
Thanh Chương: Tăng cường rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú
Tin đăng ngày: 25/10/2019 - Xem: 269
 

Phát huy vai trò của tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng, Ban Thường vụ Huyện đoàn không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

 Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp

là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn

Tổ chức cơ sở Đoàn là nền tảng của Đoàn, nơi tổ chức thực hiện mọi chủ trương của Đoàn; là nơi rèn luyện, phấn đấu của mỗi đoàn viên và là cầu nối giữa thanh niên với tổ chức Đoàn. Có thể nói, chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn quyết định vị trí, vai trò, uy tín của tổ chức Đoàn trong thanh niên và xã hội. Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn chính là đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động, chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ, sức chiến đấu và năng lực tập hợp, giáo dục thanh niên.

Đoàn Thanh niên, với tư cách là tổ chức của những người Cộng sản trẻ tuổi, hạt nhân của sự đoàn kết, tập hợp thanh niên thành lực lượng chính trị mạnh mẽ của Đảng, thể hiện sức sống trẻ trung của cả một dân tộc, góp phần bồi đắp xây dựng nên những thế hệ thanh niên có sức sống, có chí tiến thủ và vững vàng về nhận thức chính trị. Đặc biệt hơn, trong giai đoạn hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên phải phát huy cao nhất tinh thần xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo, kịp thời tìm ra những giải pháp khả thi để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, công tác được giao.

Để nâng cao chất lượng đoàn viên, đặc biệt là lớp đoàn viên ưu tú, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn áp dụng hiệu quả các mô hình, giải pháp hay góp phần bồi dưỡng, nâng cao chất lượng lớp đoàn viên ưu tú.

Với mô hình “Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đoàn viên thanh niên”Các cơ sở Đoàn tăng cường quán triệt đến từng chi đoàn, từng đoàn viên về trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, phát triển Đảng cho đoàn viên thanh niên. Đây là biện pháp quan trọng có ý nghĩa hàng đầu nhằm nâng cao nhận thức cho mọi đoàn viên thanh niên trong chi đoàn thấu suốt các chủ trương, đường lối, nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Qua đó, tổ chức các phong trào hành động cách mạng như: tặng quà cho các đối tượng gia đình chính sách, các em học sinh nghèo vượt khó…nhằm khơi dậy trong đoàn viên thanh niên lòng tự hào dân tộc, ý thức được niềm vinh dự, tự hào khi tham gia vào các hoạt động phong trào do Đoàn Thanh niên tổ chức và xây dựng ý chí, động cơ đúng đắn cho đoàn viên thanh niên, đặc biệt là đội ngũ đoàn viên ưu tú trước khi đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Mô hình “Tuổi trẻ Thanh Chương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các cơ sở Đoàn trong toàn huyện tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên thông qua việc tổ chức quán triệt các nghị quyết chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng Đảng, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào  “Tuổi trẻ Thanh Chương làm theo lời Bác”. Qua đó, giúp đoàn viên thanh niên có nhận thức sâu sắc về Đảng, có ý chí phấn đấu vươn lên trong lao động, công tác và học tập.

Mô hình “xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới”. Nhằm góp phần xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên; luôn nêu cao tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, dấn thân, vượt khó; không thờ ơ với tình hình đất nước, biết phân định đúng sai, lên tiếng đấu tranh chống những luận điệu sai trái, xuyên tạc, đấu tranh với cái xấu, cái tiêu cực trong xã hội. Đặc biệt, trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch ra sức dùng chiến lược “diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng Việt Nam, mà đối tượng của chúng chủ yếu là thanh niên những chủ nhân tương lai của đất nước. Vì vậy, BTV Huyện đoàn luôn quán triệt đến các cơ sở Đoàn phải làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng niềm tin, lối sống, đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có ước mơ, khát vọng, lý tưởng cao đẹp, sống kiên định với mục tiêu, lý tưởng đúng đắn của mình, sống vì mọi người, sống có ích cho gia đình, xã hội, cống hiến cho quê hương, đất nước…,

Với mô hình “Tuổi trẻ Thanh Chương xung kích, tình nguyện”. Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn đã tổ chức giao cho ĐVTN thực hiện những phần việc đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích, giúp ĐVTN có điều kiện phát huy khả năng, bộc lộ suy nghĩ, nguyện vọng, nhận thức để có hướng động viên khuyến khích cái đúng, cái được, uốn nắn kịp thời những sai sót, yếu kém. Thường xuyên tổ chức các buổi diễn đàn, tọa đàm, đưa đoàn viên vào hoạt động thực tiễn như tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ những gia đình chính sách, có công với cách mạng, thực hiện các phần việc như làm thủy lợi, làm đường giao thông nông thôn, dựng nhà giúp dân,…; tham gia các hoạt động như thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ, tham gia diễu hành phòng chống ma túy …thông qua hoạt động như vậy sẽ bộc lộ rõ những cá tính, sở trường của mỗi đoàn viên, giúp cho cán bộ đoàn có sự nhìn nhận đúng đắn, chính xác, khách quan để giới thiệu đoàn viên ưu tú chuẩn bị đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Trước những nỗ lực và cố gắng trên, trong năm 2019, toàn huyện Thanh Chương đã giới thiệu được 275 đoàn viên ưu tú và kết nạp mới được 171 đồng chí đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Trong thời gian tới, BTV Huyện đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng chính trị tới các đoàn viên thanh niên, tăng cường tổ chức các hoạt động thiết thực như tiếp tục triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới trong đoàn viên thanh niên; sinh hoạt chủ đề “Thanh niên sống đẹp, sống có ích” và các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời tập trung xây dựng, củng cố cơ sở đoàn vững mạnh về mọi mặt, phát huy cao nhất tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên… tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên phấn đấu và trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh việc làm tốt công tác tuyên truyền, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên, BTV Huyện đoàn đã quán triệt đến các chi đoàn và đoàn cơ sở phải thực hiện tốt quy trình bồi dưỡng, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để đoàn viên ưu tú rèn luyện, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Văn phòng Huyện đoàn

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khác:
Kỳ Sơn: Tiếp tục tổ chức kết nạp Đoàn viên mới trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 90 ngày thành lập Đảng Cổng sản Việt Nam (22/5/2020)
Sơ kết 1 năm thực hiện Giao ước kết nghĩa trong công tác đoàn (20/5/2020)
Giảng viên trẻ năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết (8/5/2020)
Giọt hồng sẻ chia yêu thương (7/5/2020)
Tuổi trẻ Tương Dương chung tay xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp (9/3/2020)
Nâng cao chất lượng sinh hoạt, chỉ đạo tốt công tác tham mưu tổng hợp, đối nội, đối ngoại tại Chi bộ Văn phòng Tỉnh đoàn (17/2/2020)
Kiến tạo Trường học Xanh của học sinh Quốc học Vinh (13/2/2020)
Tết sẻ chia – Xuân ấm áp (10/1/2020)
Chi đoàn Đội CC&CNCH số 9, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH: Thăm hỏi, động viên gia đình có hai bố con đuối nước thương tâm trên sông hoàng mai (27/12/2019)
Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH: Huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An (28/11/2019)
Chuỗi hoạt động hưởng ứng Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” (19/11/2019)
Kỳ Sơn: Đẩy mạnh triển khai học tập 06 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên (08/11/2019)
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Tọa đàm “Tuổi trẻ Công an Nghệ An thực hiện Chương trình thanh niên học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, đời sống văn hóa, thể chất và tinh thần” (22/01/2019)
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Diễn đàn với chủ đề "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới", giai đoạn 2018 - 2022 (19/6/2019)
Kỳ Sơn: Hội nghị BCH Huyện đoàn lần thứ XII (mở rộng), nhiệm kỳ 2017 - 2022; Ra mắt CLB “Lý luận trẻ” huyện Kỳ Sơn giai đoạn 2019 – 2022 (6/11/2019)
  TIN MỚI  
Thành đoàn Vinh: Triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền phòng chống đuối nước cho ĐVTTN dịp hè 2020
Kỳ Sơn: 47/47 Liên đội hoàn thành mô hình "Chi đội em mang tên" giai đoạn 2020 - 2022
Kỳ Sơn: Nhiều cách làm mới, sáng tạo trong phong trào “kế hoạch nhỏ”
Con Cuông: Sôi nổi các hoạt động vui tết thiếu nhi 1/6
Sôi nổi các hoạt động tháng hành động vì trẻ em
Phòng tránh đuối nước - trách nhiệm của toàn xã hội
Đô Lương: Sôi nổi các hoạt động thăm hỏi, tặng quà trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.
Yên Thành: Yên Thành sôi nổi ngày chủ nhật xanh 31/5/2020
  ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH  
  LIÊN KẾT QUẢNG CÁO  
 
  Trang thông tin điện tử "TUỔI TRẺ NGHỆ AN"
Bản quyền thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An.
Ghi rõ nguồn gốc “Website tinhdoannghean.vn” khi phát hành thông tin từ website này
Mọi chi tiết xin liên hệ Cổng Thông tin điện tử: tinhdoannghean.vn - Email: tinhdoannghean@gmail.com
Địa chỉ: Số 22 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.565.207 - Fax: 0383.592.831
Trưởng Ban Biên tập: Đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn