Văn bản | Album ảnh | Liên hệ  
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  VIDEO CLIPS  
Loading the player...
  CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP  
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  

Văn phòng - 0383.565.207

Ban Tuyên giáo - 0383.844.572
Hôm nay: 5,968 | Tất cả: 21,029,884
  NỘI DUNG ĐANG TRIỂN KHAI  
  ĐỘI TNTP HCM  
Giáo dục thiếu niên nhi đồng - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
Tin đăng ngày: 30/9/2013 - Xem: 18882
 

Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là truyền thống vốn có của dân tộc Việt Nam, là sự nghiệp của cộng đồng và sự chăm lo của toàn xã hội. Những năm qua, cùng với sự phát triển về mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội, vấn đề trẻ em ngày càng được chú trọng quan tâm; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến sự nghiệp chăm sóc, giáo dục trẻ em đã và đang đi vào cuộc sống; điều này góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của môi trường giáo dục toàn diện, tạo ra sự chuyển biến về nhận thức của xã hội, thúc đẩy việc  chăm lo sự nghiệp giáo dục thế hệ tương lai của dân tộc.

Nghệ An là một tỉnh kinh tế còn nghèo, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, song công tác Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể đặc biệt là tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm.

Là một tổ chức được Đảng trực tiếp giao cho phụ trách và dìu dắt Đội TNTP Hồ Chí Minh, xác định rõ trách nhiệm với tình cảm của lớp người đi trước, tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh những năm qua đã có nhiều nỗ lực trong việc nghiên cứu, chỉ đạo, thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đội. Xác định nhiệm vụ của mình, tổ chức Đoàn đã tập trung vào công tác xây dựng Đội, kiện toàn và tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống Hội đồng Đội các cấp, kiện toàn đội ngũ phụ trách Đội trong và ngoài nhà trường. Chăm lo bồi dưỡng nghiẹp vụ và kỹ năng cho phụ trách Đội. Tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, đội viên, thiếu niên nhi đồng về Công ước quốc tế về quyền trẻ em và luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em... Tích cực tham gia thực hiện chương trình hành động quốc gia về trẻ em, trọng tâm là tổ chức và hướng dẫn các em học tập, vui chơi lành mạnh, phát triển hệ thống nhà thiếu nhi, các điểm vui chơi, thực hiện tốt Tháng hành động vì trẻ em hàng năm. Thực hiện trong toàn Đoàn Cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu", tích cực đề xuất với cấp uỷ, chính quyền tạo các cơ chế chính sách và tăng cường các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho công tác thiếu nhi.

Trong đó phải nói đến việc đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Đội theo hướng phù hợp với tâm lý lứa tuổi, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí và chăm sóc trẻ em. Bằng nhiều phong trào thiết thực và cụ thể tác động sâu sắc đến từng đội viên, thiếu nhi hướng về cội nguồn, phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng và dân tộc, quê hương và gia đình như thông qua các phong trào "Về với Điện Biên lịch sử", ”Áo lụa tặng bà", công tác Trần Quốc Toản... qua đó từng bước hình thành những phẩm chất tốt đẹp cho thiếu nhi. Các hoạt động giáo dục tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giúp nhau trong hoạn nạn được thiếu nhi tích cực hưởng ứng như "Ủng hộ các bạn vùng sâu, vùng xa, vùng bị bão lụt", xây dựng Quỹ "Vì bạn nghèo"; chương trình "Vòng tay bè bạn" đã giúp đỡ hàng trăm bạn nghèo tiếp tục đến trường học tập. Bên cạnh đó, hoạt động của Đội đã tích cực góp phần quan trọng cùng với nhà trường giáo dục thiếu nhi có nhận thức đúng đắn về động cơ thái độ học tập, giáo dục ý thức, tinh thần vượt khó, giúp đỡ nhau vươn lên trong học tập và cuộc sống. Các phong trào "Vượt khó học tốt", "Em yêu khoa học" thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia góp phần vào việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, thực hiện tốt luật phổ cập giáo dục tiểu học của tỉnh nhà.

Thực hiện phương châm "Học mà chơi, chơi mà học" tổ chức Đoàn các cấp đã hướng dẫn tổ chức Đội tổ chức nhiều hoạt động mang tính giáo dục cao, tạo ra các sân chơi bổ ích, tạo nên không khí vui chơi lành mạnh, kích thích sự phát triển năng khiếu, thể chất, trí tuệ, sự năng động sáng tạo của các em. Các loại hình văn hóa, văn nghệ, các cuộc thi như "Tiếng hát Hoa phượng đỏ", "Hoa tháng ba", "Vẻ đẹp tuổi hoa", "Nét đẹp đội viên", "Tuyên truyền măng non"... đặc biệt là phong trào thể dục, thể thao được tổ chức đồng loạt trong trường học và trên địa bàn dân cư, qua đó giúp cho các em rèn luyện về thể chất đồng thời phát hiện các tài năng để bồi dưỡng và đào tạo. Hoạt động Đội trên địa bàn dân cư đã từng bước đi vào nề nếp, nhất là trong dịp hè. Hệ thống nhà thiếu nhi, các trung tâm vui chơi giải trí có nhiều bước phát triển về số lượng và chất lượng, đây là nơi thu hút các em sinh hoạt, vui chơi và là nơi đào tạo những tài năng tương lai cho quê hương đất nước. Thông qua các phong trào do tổ chức Đoàn phát động, nhiều đội viên đã biết vượt khó vươn lên, nhiều đội viên đã trưởng thành, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em, tổ chức Đoàn đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, cũng còn những tồn tại, hạn chế có thể kể ra:

Trước hết đó là nhận thức về công tác Đội và vai trò phụ trách Đội của một số cấp bộ Đoàn chưa đầy đủ; đội ngũ cán bộ Đoàn làm công tác thiếu nhi, đặc biệt là công tác thiếu nhi trên địa bàn dân cư chưa được đáp ứng yêu cầu; chất lượng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và khả năng phối hợp với các ban ngành đoàn thể, để thực hiện chăm sóc, giáo dục thiếu nhi còn hạn chế; một số nơi phong trào chuyển biến chậm, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ, địa điểm vui chơi của trẻ em còn nhiều khó khăn; một số nhà thiếu nhi và trung tâm vui chơi chưa hoạt động đúng chức năng, chưa phát huy hiệu quả; một số cấp uỷ, chính quyền chưa thường xuyên quan tâm.

Nhằm tiếp tục nâng cao vai trò của đoàn trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, khẳng định trách nhiệm và tình cảm của tổ chức đoàn đối với Đội TNTP Hồ Chí Minh, trong thời gian tới theo tôi các cấp bộ đoàn cần tập trung vào một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục về nhiệm vụ của tổ chức đoàn đối công tác đội và phong trào thiếu nhi nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Khẳng định vai trò của tổ chức đội trong sự phát triển của tổ chức đoàn với phương châm chỉ đạo là “Xây dựng đội là xây dựng đoàn trước một bước”. Phải thật sự coi trọng công tác đội và phong trào thiếu nhi trong trường học là một nội dung hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng học tập, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. 

Thứ hai, Đoàn thanh niên chủ động và tích cực hơn nưa trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cụ thể hóa các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước sát với nhu cầu thực tế của công tác thiếu niên, nhi đồng của địa phương. Đặc biệt là quan tâm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, các thiết chế văn hóa, học tập, vui chơi giải trí cho thiếu nhi, trong đó quan tâm đầu tư xây dựng nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu niên cấp huyện, việc quy hoạch và đầu tư xây dựng các điểm vui chơi sinh hoạt cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư theo tinh thần Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22/4/2010 của Chính phủ về ban hành quy định về tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em. 

Thứ ba, Tuyển chọn và xây dựng đội ngũ cán bộ đội có đầy đủ kỹ năng, nghiệp vụ và lòng hăng say với công tác đội và phong trào thiếu nhi. Đối với cán bộ phụ trách đội ở địa bàn dân cư. Thông qua phong trào đoàn để phát hiện những đoàn viên tích cực, yêu thích trẻ, có khả năng tập hợp, có kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể để bồi dưỡng họ trở thành những cán bộ phụ trách đội “chuyên nghiệp” tham gia công tác phụ trách đội trên địa bàn dân cư.

Thứ tư, Các cấp bộ đoàn chủ động và sáng tạo trong xây dựng, hoạch định chủ trương công tác đội và phong trào thiếu nhi. Mọi hoạt động phải hướng đến đáp ứng nhu cầu chính đáng của các em về vui chơi, giải trí, học tập, sinh hoạt, thông qua đó để rèn luyện đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xã hội… giúp các em phát triển về nhận thức và thể lực. Đồng thời, hoạt động đội phải giữ toàn vẹn tính vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, trẻ trung phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi các em. Chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đội trên địa bàn dân cư với việc đa dạng hóa mô hình hoạt động và tập hợp thiếu nhi. 

Mỗi cấp bộ đoàn, mỗi một cán bộ, đoàn viên, thanh niên hãy dành sự quan tâm, trách nhiệm, lòng nhiệt huyết và yêu thương trẻ thơ thông qua những việc làm thiết thực. Luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy chăm sóc giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ... Vì tương lai của con em ta, dân tộc ta, mọi người, mọi ngành phải có quyết tâm chăm sóc và giáo dục các cháu bé cho tốt”

Bùi Vinh- UVBTV, Trưởng Ban TTN Trường học

Đội TNTP HCM khác:
Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi tỉnh Nghệ An (13/9/2020)
Hội đồng Đội Quỳnh Lưu: Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho GV-TPT Đội và BCH Liên đội năm học 2020-2021 (22/8/2020)
Thái Hòa: Trao tặng sân chơi cho thiếu nhi tại địa bàn khó khăn chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thị xã Thái Hòa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (29/7/2020)
Diễn Châu: Tổ chức bàn giao Đội viên,học sinh về sinh hoạt Hè tại địa phương (17/7/2020)
Quỳnh Lưu: Tổ chức thành công Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XVIII, năm 2020 (10/7/2020)
100% Liên đội triển khai sinh hoạt dưới cờ “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng” (7/7/2020)
Kỳ Sơn: Liên đội Tiểu học Thị trấn Mường Xén đẩy mạnh phát triển phong trào Thể dục Thể thao trong trường học. (2/7/2020)
Kỳ Sơn: Các Liên đội trên toàn huyện tổ chức trao tặng "Đàn gà khăn quàng đỏ" (1/7/2020)
Kỳ Sơn: Tổ chức thành công Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, lần thứ VII, năm 2020 (23/6/2020)
Kỳ Sơn: Tổ chức thành công Hội thi kể chuyện về Bác Hồ năm 2020 (23/6/2020)
Quỳ Châu: Tổ chức hoạt động vẽ tranh chủ để "Điều em muốn nói" (23/6/2020)
Quế Phong: Trao tặng "Đàn gà Khăn quàng đỏ" cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập (22/6/2020)
Kỳ Sơn: Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo cho học sinh (17/6/2020)
Quỳ Châu: Bàn giao công trình măng non “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ” chào mừng Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Quỳ Châu lần thứ XXII, năm 2020 (16/6/2020)
Kỳ Sơn: Trao tặng sân chơi cho thiếu nhi (15/6/2020)
  TIN MỚI  
Mô hình cổng trường an toàn, văn minh: Xây dựng nép đẹp về ý thức an toàn giao thông
Nghĩa Đàn: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2019 - 2020
Diễn Châu: Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho cán bộ phụ trách thiếu nhi năm 2020.
Con Cuông: Khai mạc lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ phụ trách Đội và Ban Chỉ huy Liên đội năm học 2020 – 2021
Thành phố Vinh: Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2020 - 2021
Thành đoàn Vinh: Tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Đoàn – Đội năm học 2019 – 2020, Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021
Chương trình Tập huấn nghiệp vụ ủy thác vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2020.
Quế Phong: Tăng cường thúc đẩy đam mê, rèn luyện thói quen đọc sách trong trong thanh niên
  ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH  
  LIÊN KẾT QUẢNG CÁO  
 
  Trang thông tin điện tử "TUỔI TRẺ NGHỆ AN"
Bản quyền thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An.
Ghi rõ nguồn gốc “Website tinhdoannghean.vn” khi phát hành thông tin từ website này
Mọi chi tiết xin liên hệ Cổng Thông tin điện tử: tinhdoannghean.vn - Email: tinhdoannghean@gmail.com
Địa chỉ: Số 22 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.565.207 - Fax: 0383.592.831
Trưởng Ban Biên tập: Đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn